Jon Flatabø, udatert

Hr Ivar Aasen!

 

I faar atpaa alt da goda, I hev vist meg, laana Kjæringi mi, som gjeng til Dtkk med detta Brev, fem Krunor.

So eg ynskje Dykk ei rigtig glad Jol.

 

Med høgste Vyrdnad

Dykkar Jon Flatabø

 

[udatert]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]