1830 desember

Den 23. December. Denne Dag var meget mærkelig, thi aldrig havde i lang Tid et sligt Snelag faldet paa en Dag; nu bleve alle Vige fuldkommen ufremkommelige. Kun paa Skierne kunde man med Besværlighed komme fra Gaard til Anden. Snefaldet holdt ved den paafølgende Nat til om Morgenen. Den følgende Dag holdt det op. Den 25. December. Juledags Froprædiken ved Volden, som altid besøges af Ørstens heele Almue, fik dennegang kun 6 Personer over Egseth-Eidet, der først ved Dagen kom frem. Den 26. Dec. Ved Ørsten kunde ikke holdes Prædiken. Enhver fik blive paa sit Opholdssted. Den 31. Dec. Nu kunde man med Føielighed gaa de fleste Veie.
 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009