1833 Optegnelser

Jan.
Ustadigt Veir, dog først i Maaneden mildt. 4. til Moe.
 
Febr.
Første  Uge. Godt Sneføre. Siden optøet og mildt lige til den 6. Marts.  I Midten af Febr. Et overmaade heldigt Sildefiskerie ved Øerne. Den 22. Hjem fra Nupen. Den 28. til Myklebust.
 
Marts
I Midten, Sne og Kulde. I Slutningen Tøveir. Torskefiskeriet ikke heldigt.
 
April
Meget mild og skjøn. Hjemme 3. til 10. (i Paasken). Ligesaa fra 22. til 29. i Pløiningen .
 
Mai
De første tre Uger. Særdeles gunstigt Veir. Afvekslende Regn og Solskin.  Den 25. og følg. Koldt og truende med Sne.
 
Juni
Begyndelsen ligesom Mai meget behagelig. Midten kold med Snefald i Fjeldene. Derefter Solskin og stærk Varme. Den 5. ved Session paa Egseth. 7. Tre unge Mennesker omkomne ved en Ildebrand paa Krøvelen.
 
Juli
Varme med Regn imellem. Den 6. hjem fra Nupen. Den 28. ved Provste-Visitats i Volden .
 
Aug.
Begyndelsen mild. Siden vaadt og koldt. Den sidste Uge usædvanlig megen Regn. I denne og de første Dage af Sept. tillige saa koldt, at der lagde Sne i alle Fjelddale og Sætermarker. Fra 20. til 24. paa Egseth.
 
Sept.
Den 6. Afreist fra Ørsten til Raftenæs. Ankom til Dragsund, og den 7. til Raftenæs.
 
Sept. og Okt.
De sidste tre Uger af Sept. og næsten hele Okt. særdeles bestandigt, mildt og behageligt Veir. Kornet blev meget lykkeligt indbjerget, omendskjønt seent. [Examineredes i:] Geografie, Historie, Stiløvelser, Grammatik, Retskrivning og endelig Latin.
 
Nov.
Regn og Vind imellem Storm. Den [14.?] Nov. En Reise til Ørsten. Den 18. tilbage.
 
Dec.
Sne i Begyndelsen. Ligesaa længere frem i Maaneden, og derhos godt Sneføre. Julen. Et  betydeligt Snelag og derhos Kulde.
 
Arbeider, Stiløvelser m. M. 1833
I Ørsten: Veiledning til Almanakken, adskillige Stykker af Hansteen. Optegnelser om Veirliget m. M. Kort Indbegreb af det Vigtigste af adskillige Kundskaber. Et Udtog af samme. Morgen- og Aftenbønner med Sange. Optegnelse af adskillige Bibelsteder og Sprog af en latinsk Bibel. Sange afskrevne af "Tiden", "Morgenbladet" m. fl. Sange fra 1833, hvoriblandt en til KongensFødselsdag. I Stoksund: Opgave No 1, do No 2, hvori blot "Aarstiderne", begyndt sidst i December, fuldendt i Januar følgende Aar. Lært i Stoksund: Geografie, Historie, Grammatik, desuden havt Stiiløvelser (bemeldte Opgaver) og Skrift efter Diktat, tilsidst begyndt paa Latin med S. Anchersens Grammatik. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Arbeider] ms. til dei fleste finst, m. a. «Veyledning til at kjende og forstaae Calenderen» (eit samandrag or Almanakka), «En liden Bog om Regnekunst», «Bibelske Sprog», «Nogle Spørgsmaale» etter F. H. Blichfeldt.
- Opgave No. 1] Sjå Skrivebog 1833.
- Opgave No. 2] «De fire Aarstider».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009