1840 oktober-desember

Oktober
1. Vaadt og koldt Veir.
7. til 16. Idelig Regn.
Den 9. Storm og usædvanlige Regnskyl.
11. ogsaa Torden.
14. og 15. uafbrudt Regn med Hagel og Sne, som dog ikke blev liggende længere ned end til Sætergangene. Paa nogle Steder var rigtignok Havren indbjerget, men baade her og fleresteds har den staaet ude i hele denne Uveirstid.
18. og 19. Vind, tilsidst endog en Storm. Havren blev nu endelig tør og indbjerget.
20. Atter Regn. De følgende Dage meget kold Vind af Sydost.
25. Snee, som dog ikke blev liggende. Kramsfuglefangsten, hvormed jeg begyndte i Førstningen af Maaneden, er nu endt, da Fuglen ikke mere holder sig her. Fangsten beløber sig til 76 Stykker. Den var heldigst fra den 17. til den 21, og for førstnævnte Datum beløb den sig til 17 St. Læst Øhlens[ch]lægers Digte, Kbh. 1803.
Fra 26. Meget smukt Veir lige til Maanedens Ende.
31. Læst Abd-el-Kader, af Dinesen, K.havn 1840. 
 
November
1.til 17. Et udmærket godt Veir. Jorden, som i Slutningen af forrige Maaned var lidt frossen, hvorved en Deel Poteter tog Skade, blev atter igjen tælefri, formedelst den overmaade milde Luft. Det skjønneste og sjeldneste var Nætterne i Midten af dette Tidsrum, da Fuldmaanen lyste fra en klar Himmel, og Luften var fuldkommen stille, samt derhos saa mild som en Sommeraften. I den sidste Tid var Veiret tildeels stormende, især den 13. og 14.
18. Lidt Sne, som dækkede Marken og blev liggende til den 25. Koldt Veir.
25. Regn. Siden Frost.
30. En stærk Storm om Aftenen. I denne og forrige Maaned har jeg atter havt den Fornøielse at kunne læse Aviser, hvilket i Løbet af Sommeren ikke fandt Sted. Foruden Morgenbladet have vi i denne Maaned ogsaa læst det nye Blad, Granskeren.
 
December
2. Sne, som dog ei blev liggende.
Den 3. og 4. Regn, Hagel og stærk Storm. Siden for det meste godt, mildt Veir til den
15. Et ubetydeligt Snefald, siden Slud og Regn.
20. Et Snelag af henimod 1/2 Alens Høide.
21. Gjennemseet Knutzons Læsebog for Almueskoler, og "Livsfilosofie".
25. Læst: "Hvad jeg oplevede", af Henrik Steffens.
27. "Stemninger og Tilstande", af Henr. Hertz.
28. Hørtes og saaes en Mængde Ulve. Julen. Marken var deels bar, deels belagt med et tyndt Snelag. Baade Marken og Sneen var frossen og iset, hvorfor Føret var meget haardt og glat. De første Dage var Veiret meget smukt, siden indtraf afvexlende Sne og Tøveir. Little weak in the mind, perhaps an effect of, that my all times inquiet and passionate head in those days, sometimes had been upwarmed with drinking.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Kramsfuglefangsten] sjå detaljar for trastfangsten 1826-28 her.
- A. V. Dinesen: «Abd-el-Kader», Kbh. 1840.
- K. O. Knutzen: «Læsebog», Chra. 1836.
- Livsfilosofie] truleg «En Faders Ord», Chra. 1833.
- H. Steffens: «Hvad jeg oplevede», 1-10, Kbh. 1840-45.
- H. Hertz: «Stemninger og Tilstande», Kbh. 1839.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009