1841 oktober-desember

Oktober
14. Vinterdag synes at ville begynde Vinteren. Efterat vi i de forløbne to Uger have for det meste havt et smukt Veir, og nogle Dage endog en for denne Aarstid stærk Varme, have vi idag faaet Sne lige ned til Dalegaardene.
17. Et Snelag.
18. Meget stærk Kulde og Sne. Siden for det meste koldt til de sidste Dage af Maaneden.
 
November
Marken bar og Veiret mildt i de første Dage.
5. Læst Wexels om Stockfleths Virksomhed i Finmarken, Kristelig Liberalisme af Hesselberg, Prøver paa danske Folkesagn, af Thiele.
7. Stærk Storm og Regn.
8. Ligeledes. Dette afløstes i de følgende Dage af et Snelag.
Fra den 12. klart Veir og meget stærk Kulde.
14. By the table of God.
16. Overmaade stærk Kulde.
 
December
Et lidet Snelag, men ingen Tæle, derfor slemt Føre.
12. faaet Rasks lille isl. Grammatik (1832) hos Berg.
20. faaet see Bugges og Neumanns Breve ang. min søndmørske Gram., og et Forslag til Udvidelse af dette Arbeide. Julen. Smukt Veir, men slemt Føre. Det lille Snelag er næsten borte, men alle Veie ere fulde af Iis.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- W. A. Wexels: «N. J. C. V. Stockfleths Virksomhed i og for Finmarken», [Chr. 1839].
- Iver Hesselberg: «Christelig Liberalisme», Chra. 1837.
- J. M. Thiele: «Danmarks Folkesagn», 1-4, Kbh. 1818-23.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009