1846 januar-mars

Januar
1. I Hospitalskirken, hvor Præsten Storm prædikede.
2. I den musikalske Soirée. Rostad og Arnstädt.
4. I Domkirken: Kand. Bang.
Den 5. hos Bugge og Schwach angaaende Manuskriptet,
den 6. skrevet Brev til Morits Aarflot.
7. Begyndt paa det nye Udkast til en Ordbog over det norske Almuesprog.
11. Læst Grundtvigs Oversættelse af Beowulfs Drapa.
15. Færdig med første Hefte af Ordbogen (til bèra).
16. Afleveret Ordbogsprøverne til Bogtrykkeren.
21. I Theatret: Romeo & Giulietta (Selmer).
24. Færdig med andet Hefte af Ordbogen (t. dimsynt).
25. I Frue Kirke. Kandidat Hauge.
27. Laant Ihre's Glossarium sviogothicum.
30. og 31. Udarbeidet et nyt Stykke til Ordbogsprøverne som skulde trykkes (Ordene aud-av). Meget Arbeide i denne Maaned.
 
Februar
Færdig med 3. Hefte af Ordbogen (til flekkja).
6. til 14. Gjennemseet Ihres Glossarium.
8. I Frue Kirke. Essendrop (Adjunkt).
15. I samme Kirke. Kand. Meisterlin.
17. Laant: Edda Sæmundar hins froda. Blot den første Deel af dette Værk er i Vid. Selskabets Bogsamling. Af dette Skrift, især [af] Glossariet til samme, optegnede jeg adskilligt som Tilgift til de vidtløftige Optegnelser af Ihres Glossarium.
25. Færdig med 4. Hefte af Ordbogen (til Greive).
26. Udarbeidet "Optegnelser til Ordbogen".
28. Modtaget Brev fra Morits Aarflot med nogle Aviser. Brevet dateret 18. Febr. I denne som de to forrige Maaneder meget Arbeide for at komme paa Vei med Ordbogen, og tillige gjennemgaae de af Selskabet laante Bøger. 
 
Marts
1.I Theatret hvor "Pak" blev opført. Forhen havde man blot saakaldte "Aftenunderholdninger", givne af Hr. Selmer og hans Kone, men i Slutningen af Febr. kom et Skuespillerselskab hertil fra Bergen.
3. Laant Outzens frisiske Glossarium.
8. I Theatret "Den nye Barselstue", "Aprilsnarrene" og "Ulla skal paa Bal".
11. om Morgenen fra Kl. 1 stor Ildebrand i Qvartalet ovenfor Frue Kirke.
12. Færdig med 5. Hefte af Ordbogen (til fyllast).
13. I Theatret: Emma el. den hemmelige Forlovelse.
15. I Theatret: Gioachino. (Pragtfuld Dekoration.)
17. Laant: Bensons An[g]elsachsiske Vocabularium hvoraf jeg atter fik en Mængde Optegnelser at gjøre. Bogen er en Forøgelse af Somners Glossarium, og er trykt i Oxford 1701.
22. I Theatret: 1) En Kriminalproces. 2) Adolf og Henriette.
27. Færdig med 6. Hefte af Ordbogen (til Knut).
29. I Theatret: "Den politiske Kandestøber" med Forspil.
31. Laant "Sagen af Gunnlaugi Ormstungu". Talt med Christie. Brev fra Pleym.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Tellef M. Bang (1816-89), c. theol. 1837, lærar, seinare spr.
- «Bjowulfs Drape», oms. av N. F. S. Grundtvig, Kbh. 1820.
- «Romeo og Giulietta», lystspel av C. A. Warburg.
- Gustav Wilhelm Selmer (f. 1815), ex. juris, teaterdirektør i Trh. frå 1839.
- Joh. Ihre: «Glos­sarium Sviogothicum», Uppsala 1769.
- Ditlev G. Meisterlin (1810-95), c. theol. 1838, skule­styrar i Trh., seinare spr., frå 1867 i Øvrebø.
- Edda] sjå dagbok, tillegg 1838.
- «Pak» av Th. Overskou.
- Skuespillerselskab] eit dansk teaterselskap, direktør Chr. L. Hansen. Med var m. a. Jacob Mayson.
- Thomas Benson: «Vocabularium Anglo-Saxonicum», London 1701.
- Wilhelm Somner: «Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum», Oxford 1659.
- «Sagan af Gunnlaugi Ormstungu ok Skílld-Rafni», Kbh. 1775.
- Christie] kanskje den seinare omtala Johan K. Christie som ved denne tid var huslærar på Røros o. fl. st.
- Pleym] må vera C. A. Pleym som i brev frå Røros, 28. mars 1846, sende avdrag på eit lån I. Aa. har gjeve han.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009