1848 januar-mars

Januar
1. I vor Frelsers Kirke, hvor Biskop Arup prædikede.
2. Læst Korrektur af 6. Ark af Grammatiken. Ordnet adskillige Optegnelser fra foregaaende Aar.
6. Begyndt paa Tillæg til Grammatiken (Dialektlære).
10. Færdig med Tillæggene.
12. Plaget af Hovedpine. Besøg hos Unger.
14. Forberedelser til et Ordregister for Folkesproget.
16. Besøg af Blytt. Laant hos Unger: Ihres Dialektlexicon, Almqvists Språklära, Afskrift af Skalda.
17. Begyndt paa Ordregisteret. Besøg hos Bruun.
18. Afsendt et Brev til M. Aarflot. (Skrevet den 13.)
20. Faaet Programmet "det oldnorske Verbum" paa Universitetet. Siden Besøg af Holmboe og [fik] et andet Expl.
22. Stærkt angreben af Forkjølelse.
23. Aftenen i Theatret, hvor Søvngjængersken opførtes.
25. Hovedpine, som Følge af den stærke Kulde.
30. Færdig med Bogstav H i Ordregisteret.
 
Februar
1.Spadseret omkring for at see paa Markedsstadsen.
3. Korrektur paa 7. Ark af Grammatiken. Trykningen havde standset en Maaned for Papirmangel.
4. Færdig med L i Registeret. Besøg af E. Sundt.
8. Korrektur af 8. Ark.
9. I Theatret: En Kone som springer ud af Vinduet, og "Gjenboerne". Imellem Stykkerne Norske Fjeldmelodier af Madam Dahl. Meget vakkert.
10. Aftenen i Selskab hos Lange (Munch, Keyser, Unger, Allen, Bøg, Bech, Siewers o. fl.).
15. Korrektur af 9. Ark i Grammatiken.
18. Besøg af Halkjelsvig.
19. Korrektur af 10. Ark.
21. Færdig med Ordregisteret over Folkesproget.
22. Betænkt paa at flytte paa Grund af Værtsfolkets tilstundende Flytning. Beseet endeel Værelser.
24. Korrektur af 11. Ark.
25. Formiddagen i Storthinget. Behandling af Sagen om Hurtigskriverne og en Storthingstidende. 2[7?]. Korrektur af 12. Ark.
28. Atter ude for at besee endeel Værelser; tilsidst leiet i Hesselbergs Gaard Øvre Slotsgade No 5. I Banken. Noget sygelig.
29. Forberedelser til Flytning.
 
Marts
1. Flyttet til Skomager Petersen. Besøg af Jørgen Moe.
2. Korrektur af 13. Ark. Begyndt Samling af de Ord som efter Optegnelse ere fælles for flere Dialekter.
3. Faaet Brev fra M. Aarflot, med indlagt Brev til B. Aakre.
5. I Theatret: Mester Smith af Jolin. Klap og Piben. Emne: En Baron Henning er forelsket i en Datter af Smith, som er en rig Smed og en stor Hader af Adelen. Smith afbryder denne Forstaaelse, Datteren bliver syg, og Henning som troer at hun er død, reiser til Spanien at deeltage i Krigen. Da hendes Broder Filip efter mange Udsvævelser har dræbt sig, bliver han forvexlet med Henning, og denne ansees for død. Først efter nogle Aar opdages Sammenhængen, og Henning faaer Smiths Datter.
9. Korrektur af 14. Ark. Travlt med Tillægget til Grammatiken.
12. Seet paa endeel Optøier ved Heimdalen og paa Torvet.
13. Leveret Slutningen af Grammatikenog begyndt Fortalen.
15. I Theatret: Sparekassen af Hertz, og de Uadskillelige af Heiberg. Emne i første Stykke: Skaarup, forgjældet Kjøbmand, faaer en Arv paa 300 dl, indsætter en Deel i Lotteriet, faaer Rygte om en stor Vinding og gjør derfor megen Stads, men opdager da at han ikke har vundet. Reddes af Forlegenhedenaf sin Pleiesøn, som er bleven en rig Skipper.
16. Korrektur af 15. Ark. Travlt med Fortalen.
20. Færdig med Fortalen.
21. Brev til Schwach.
23. Korrektur af Fortalen.
24. Laant Bosworths angelsachsiske Ordbog, Ziemanns Middelhøitydske og Freunds latinske. Faaet hos Unger: Alexanders Saga. Noget sygelig af Rosen.
27. Faaet reentrykt Ark af Fortalen, altsaa færdig med Grammatiken. Besørget Indheftning hos Bogb. Beck. Hos Asbjørnsen laant Auerbachs Dorfgeschichten. Efterretninger om Revolutioner og Opstand i flere Lande.
30. Afsendt 20 Expl. af Grammat. til Trondhjem. Gjennemsyn af Harpestrengs Lægebog og den ældste danske Bibel.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Jens L. Arup (1793-1874), biskop i Oslo.
- C. J. L. Almqvist: «Allmän språklæra», Sth. 1829.
- Bruun] er truleg Hans Brun (1820-99), cand. theol. 1857, litterat, privatlærar i Oslo.
- C. A. Holmboe: «Det oldnorske Verbum», Chra. 1848 (103).
- Carl F. Allen (1811-71), dansk historikar.
- Bøg] truleg Erik Bøgh.
- Dominicus N. Bech (1808-53) amanuensis i Riks­arkivet.
- Hans Siewers (1821-1905), lærar ved Nissens Skule, kjend skulemann.
- Johan Jolin: «Mäster Smith», Sth. 1847.
- Joseph Bosworth: «A Dictionary of the Anglo-Saxon Language», London 1838 (jfr. 456).
- Adolf Ziemann: «Mittelhochdeutsches Wörterbuch», Lpz. 1838.
- Wilhelm Freund: «Gesammtwörterbuch der lateinischen Sprache», 1-2, Breslau 1844 (57-85).
- Fredrik W. Beck, bokbindar i Oslo.
- B. Auerbach: «Dorfgeschichten», 4. utg., Mannheim 1848 (1508).
- «Henrik Harpestrengs Danske Lægebog», utg. ved Chr. Molbech, Kbh. 1826.
- ældste danske Bibel] Christian III's Bibel, 1550.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009