1848 oktober-desember

Oktober
1. Optegnelser for det afledne Fjerdingaar. Noget sygelig.
3. Afsendt Brev til Landstad om Kjæmpeviserne.
6. Begyndt paa G. Den 4. for første Gang paa Welhavens Forelæsning over den dansk-norske Literaturhistorie. Skrevet Henviisninger til gammelnorske Bøger og Haandskrifter. Endnu noget sygelig.
8. I Theatret: Zampa. Et Stykke som er vanskeligt at forstaae.
10. Anden Gang paa Welhavens Forelæsning. Siden ofte.
14. Færdig med 12. Hefte (til gjengst). Ude paa en Beseelse i den nye Kongsgaard, lige indtil Taget.
15. Læst Patrickssagan, Namnløs og Valentin (G. Svensk).
17. Faaet Brev fra Trondhjem med Stipendium for Halvaaret.
22. I Theatret: Fif, eller Løgn og Sandhed.
23. Færdig med 13. Hefte (til graskjent).
24. Afsendt Kvittering til Trondhjem.
28. Faaet til Gjennemsyn: Grubbs svenske Ordsprog.
29. I Theatret: Lommeprokuratoren, og en Søndag paa Amager. Hagen, som spillede Prokuratoren, blev fremkaldt.
31. Færdig med G (Side 446).
 
November
1. Noget sygelig, af Rosen eller Forkjølelse.
2. Færdig med 14. Hefte (til hagnytten).
5. I Agers Kirke, Fangen. Læst Rolf Krake af Oehlenschlæger.
10. Færdig med 15. Hefte (til haal).
12. I Theatret: Ægtemanden paa Landet, og en Søndag paa Amager.
17. Færdig med 16. Hefte (til Hit). Faaet til Gjennemsyn en gammel hedemarkisk Ordsamling.
19. I Theatret: Djævelens Part. Smukke Sange.
22. Hos Gunnæs kjøbt en Klædning.
24. Skrevet hele 9 Sider og færdig med 17. Hefte af Ordbogen (til husla).
25. Aftenen paa Ole Bulls Koncert. Den store Sal i Logen var fuld, og de fleste Folk vare meget stadselige. Megen Begeistring og Applaus. Det sidste Stykke: Karnevalet i Venedig, var meget morsomt.
27. Sammenkomst med J. Moe ang. de norske Folkeviser.
30. Skrevet 8 Sider i Ordbogen og færdig med H (Side 567). Faaet at læse to Samlinger af svenske Folkeviser.
 
December
2. Aftenen paa Ole Bulls anden Koncert. Forsamlingen morede sig endnu mere end forrige Gang.
5. Færdig med 18. Hefte (til ilt).
8. Paa Welhavens sidste Forelæsning over Literaturhistorien.
9. Med Unger paa Prøven til Bulls tredie Koncert.
11. Færdig med J i Ordbogen (Side 603).
14. Færdig med 19. Hefte (til Kallhovde).
16. Paa Ole Bulls fjerde Koncert (Davids Psalme, Tarantella, Polakka m. m.). Megen Applaus.
17. Med Asbjørnsen i Kunstforeningens Maleriesamling. Erindringer: Brudefærden i Hardanger, Partie fra Sognefjord af Leu, Norsk Landskab af Gude.
22. Færdig med 20. Hefte (til Kjer).
25. og 26. I Kirken, hvor man ikke hørte noget for Hoste. Skrevet Samtale imellom to Bønder, om Aarets Tildragelser.
27. Besøg af Stabell i Anledning af Samtalens Indrykkelse i Bladet. Aftenen i Theatret: Frieriet paa Helgoland, og Kontrolløren af R. Olsen. Langvarig Strid imellem Pibere og Klappere. Man var meget hidsig paa at udpibe det sidste Stykke, men fik ogsaa en seig Modstand.
31. Hos Inkassator Bugge i Anledning af Avisholdet. Ordnet adskillige Optegnelser for afledne Aar. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Patrik-sagan, innehållande S. Patrik och hans jartecken», utg. av G. Stephens og J. A. Ahlstrand, Sth. 1844 (i «Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet», bd. 2).
- «Namnlös och Valentin. En Medeltids Roman», utg. av G. E. Klemming, Sth. 1846 (i «Saml. utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet», bd. 6). 
- Christoph L. Grubb: «Gamble och nye swenske ordseder och lärespråk», Sth. 1678 (lånt av Unger).
- Anton W. Fangen (1799-1870) spr. i Aker.
- Maleriesamling] om kunstutstellingar i Oslo no og seinare sjå m. a. S. Willoch: «Kunstforeningen i Oslo 1836-1936», Oslo 1936.
- August Wilhelm Leu (1819-97) tysk målar, reiste 1843 i Noreg saman med målaren Hans Gude (1825-1903).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009