1850 oktober-desember

Oktober
1. I Trondhjem. Regnskab for Qvartalet ufuldstændigt paa Grund af manglende Optegnelser. Udgift med Forskud (efter senere nøiagtig Beregning): 65 - 80. Bh. 306 - 60. (Deraf i Lommen 36 - 66.) Tilgodehavende 45 - 48, foruden hos Boghandleren omtr. 40-//.
2. Første Gang paa Videnskabsselskabets Læsekabinet. Hos Jørstad kjøbt: Stemmer fra Reformationstiden.
4. Paa Bibliotheket laant: Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter fra 1807, hvoraf optegnet nordlandske Ord.
6. I Frue Kirke: Wexelsen. I Domkirken: O. Berg.
8. Paa Bibliotheket laant: Spydebergs Beskrivelse, Guldbrandsdalens do af Hjorthøy, Tellemarkens do af Lund, og Liers do af Essendrop. Optegnelser af alle.
10. Aftenen hos Jørstad. Kjøbt Grimms Æventyr.
13. I Bakke Kirke: Essendrup. I Frue Kirke: Holtermann. Læst Wexels: "Aaben Erklæring". Seet paa en Luftballon i Ilen. Senere Optegnelser af "Wit and Wisdom".
15. Faaet to Bind af Norges gamle Love. Aftenen hos Berg.
17. Laant hos Udbye: Lives of english poets, af Johnson.
20. I Domkirken: T. Angell. Atter en smuk Luftballon.
21. Forberedelser til Hjemreisen. Talt med Storm, Berg, Stud. Riddervold, Due, Udbye og Schjelderup fra Volden.
22. Indleveret Tøiet og faaet Billet til Dampen. Afsked med Schjelderup, Berg, Nannestad, Bugge og Udbye. Om Aftenen ombord paa Dampbaaden.
23. Med Dampen fra Trondhjem til Kristianssund. Godt Veir men temmelig koldt. Iland som snarest i Xsund.
24. Til Aalesund. Godt Veir og stille paa Havet, men noget koldt. Fuldt af Hvaler i Moldefjorden.
25. I Aalesund Besøg hos Andersen og Knut Olsen.
26. Reist med Leilighed til Rødøen og Steennæs, hvor jeg ankom paa en ubeleilig Tid. Lidt meget af Frost.
27. Med Kirkefolket til Ørstevig, og om Aftenen til Aasen.
28. Paa Egsæt. Læst Eulers filosofiske Breve. Lidet at bestille da Værelset ikke var færdigt, og Tøiet fra Trondhjem stod efter paa Steennæs. Angreben af en slem Kløe. 
 
November
1.Skrevet Brev til M. Landmark, og siden til Ludv. Daae.
5. Til  Steennæs efter Tøiet. Lokalet færdigt. Begyndt at ordne adskillige Optegnelser, især et Register af Familienavne.
9. Skrevet et stort Brev til Unger. Afsendt den 10.
11. Begyndt paa "Følgestykker til Ordbogen" (Ordsamling udaf forskjellige Skrifter).
Færdig den 16.
17. Brev fra Ludvig Daae og Jakob Botnen.
18. Begyndt på Tillæg til Ordbogen.
Den 19. Besøg af Morits [Aarflot].
20. Paa Egsæt. Syg i Halsen og plaget af Kløe.
22. Anmærkninger til Ordbogen (paa løse Blade).
24. Faaet Brev fra Trondhjem, ang. nyt Stipendium.
25. Ordning af Anekdoter og "Nationale Mindestykker".
27. Begyndt en Ordning af Materialet for en norsk Sprogform.
30. Skrevet Brev til Trondhjem til Svar paa den modtagne Forespørgsel. Ogsaa til Feilberg og Landmark efter Langes Tidsskrift. Endnu noget plaget af Kløe. 
 
December
1. Afsendt Brevene. Faaet Brev fra Unger, dat. 25. Nov. Nyt Gjennemsyn af Ordbogen til Planen for en Sprogform.
4. og 5. Ude paa Fiskerie.
7. til Yttrehovden.
9. Færdig med Gjennemsynet af Ordbogen. Ordnet Exemplerne.
12. En Udflugt til Rødsæt og Egsæt. Faaet endeel Viser.
16. Begyndt "Exempelsamling til Planen for en norsk Sprogform". Udtog af de forrige Optegnelser.
20. Færdig med Exempelsamlingen. Tillæg til de fremmede Ord.
25. Ved Voldens Kirke. Atter læst Fastings Skrifter.
Den 26. (Andendag), Besøg af Karolus [Velle].
30. Paa Egsæt kjøbt endeel Bøger, hvoriblandt Folkekalenderen.
31. Optegnelser i Dagbogen. Fremdeles ganske frisk indvortes og nu ogsaa temmelig fri for Hudtilfælde (Kløe). Et ubehageligt Veir i Julen. Regnskabet for dette Qvartal giver følgende Status: Udgift 31-100. Virkelig Beh. 220-20. Tilgodehavd. 99-108, foruden Boghandlerne. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Stemmer fra den danske Kirkes Reformations Tid», Odense 1836 (1058)
- nordlandske Ord]  etter Erik G. Schytte (sjå merknad til Br.nr. 133).
- Fredrik Nannestad Wexelsen (1818-96), c. th. 1840, 1847 pers. kap. i Klæbu, 1852 spr. i Bakklandet, 1867 prest i Trh.
- [J. og W.] Grimm: «Udvalgte Eventyr», Chra. 1841 (924).
- W. A. Wexels: «Aaben Erklæring», Chra. 1845.
- «Wit and Wisdom, or the World's Jestbook», London 1826.
- Samuel Johnson: «The Lives of the most eminent English Poets», 1-4, London 1781.
- Hans Riddervold (1833-1903) stud. 1850, c. jur. 1855, seinare tilsett i ymse departement.
- Christian Due (1805-93), løytnant, hydrograf, seinare innrulleringssjef i Trondheim.
- Schjelderup] tru­leg Peder Elias Skjelderup.
- Leonard Euler: «Breve til en Prindsesse i Tydskland over adskillige Gjenstande», 1-3, Kbh. 1792-93.
- Jakob Botnen] Jakob Rasmusson Vassbotn (sjå merknader til Br. nr. 18). I brev 10. nov. 1850 spør han om I. Aa. vil skriva eit dikt om slaget ved Berby og seier kva det skal innehalda. I brev 30. april 1858 skriv J. R. V. at han har sendt diktet til proprietær Bjørnstad på Berby, men ikkje fått svar. Han bed I. Aa. reisa dit ned. M. R. Aarflot har fått med seg til Oslo ms. til hans «Erindringer» og eit kart. Han spør om I. Aa. kan hjelpa til så han får det gjeve ut.
- endeel Viser] sjå Bøger tillagde.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009