1861 april-juni

April
1.Oversyn af Optegnelserog Regnskaber. Hoste og Kriim.
3. Fransk Grammatik, 66 s.
4. Ordning af Pronomener. Stærk Hovedværk.
6. Friskere. Ordning af Pron.
7. Norske Theater: En ung Piges Roman.
9. Eftersyn af Former i gamle Skrifter. Brev fra Rødsæt.
11. Koncepter til Pronomener.
13. Færdig med første Koncept. Usædvanlig frisk.
14. Veiret vakkert. Knopperne grønnes.
15. Asbjørnsens Huldreæventyr 1 dl, 12.
16. Andet Koncept til Pronom. Flytninger og nyt Herskab i Huset.
18. Hos Unger. Laant SvenskLegendarium. Eftersyn af gammelsvenske Former.
20. Færdig med andet Koncept. Betalt for Nyhedsbladet 1 dl.
22. I Norske Theater: Gildet paa Mærrahougen m. m., opført af Studenterne.
23. Reenskrivning af Pronomen. Fra Bokmentafelaget: Skirnir, Skyrslur, Safn til Sögu Isl. og Fridriksons Málmyndalysing.
25. Vedholdt med Pron.
27. Svag i Øinene. Mange Besøg.
29. Norske Theater: Lumpacivagabundus.
30. Endelig faaet sidste Hefte af Egilssons Lexikon. Faaet tilsendt en stor Ordsamling fra Thesen i Vesteraalen.
 
Mai
1. Færdig med Middelordene, el. Pronomen. (§ 200).
2. Usædvanlig Storm.
3. Ordning af Verberne.
4. Optegnelser af nordlandske Ord.
6. Optegn. af Egilssons Lexikon.
8. Gjennemsyn af en Oversættelse af Olafs Saga. Kulde og skarp Vind.
9. Besøg af Hetting.
11. Nibelungenlied af Zarncke.
14. Ordning af Verberne.
15. Begyndt Koncept til Verberne. Faaet Skatteseddel.
16. Lange begraven; stort Følge.
17. Koldt. Med til Krogsstøtten.
19. (Pintsedag). I Kirken, Brun. Klingenberg: Fransk Sang.
20. Læst i Nibelungenlied. Mekanisk Musæum.
22. Koncept til Verberne. Talt med Prof. Munch.
23. Stærk Trykning for Brystet. "Ydre Härad", af Rääf.
24. I Theatret: En Søndag paa Amager; og En Kaprice (Pepita).
25. Færdig med Koncept til de stærke Verber.
27. Reenskrivning af Verber. Talt med Vesæt og Ueland.
29. I Theatret: Det gode Sindelag; og De to Kometer (Pepita). Kongen tilstede.
30. Laant Dasents Overs. af Norske Eventyr.
31. Arbeidet gaaende, kommen til § 210. 
 
Juni
1. Vedholdt med Gram. (Begyndelsen af de stærke Verber.)
2. I Anthropologiske Musæum.
6. Færdig med de stærke Verber. Første Søbad.
11. Ordning af de svage Verber. Badning, Varme.
13. Afsendt Brev til E. Thesen, om Ordsamlingen.
15. Vedholdt med Koncept om de svage Verber.
16. Klingenberg: Blennows Riderselskab.
18. Begyndt Reenskrivning af Stykketom svage Verber. Igaar megen Stas for Dronning Josephine.
20. Faaet TrondhjemsVidenskabsselskabsForhandlingerfor 1860.
22. Kort over Kristiania, 48 s. Dansksvensk Ordbok af Ek, 48 s. Ondt i et Øie.
23. Fredriksborg (Rappo, levende Billeder &c.), 48 s. Eimbåt [!] 6 og 6. Meget vakkert.
25. Betalt Indbinding for Nyhedsbladet (2 B.) 72, Dølen 36, Egilssons Lexikon40, Keysers Kirkehistorie (2): 64.
27. Nordisk Kunstudstilling, 12 s.
28. Faaet fra Bokmentafelaget: Jardabok, Salmasaungsbok, Tidindi um Stjornarmálefni og Reikningar.
29. Næsten færdig med Verberne.
30. Slutning paa Bøiningsformerne (§ 240). Klingenberg, 60 s. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- H. Kr. Friðriksson: «Íslenzk málmyndalýsing», Kbh. 1861 (325).
- Hetting] truleg Magnus G. Hetting (1811-92), fiskeri-inspektør.
- «Das Niebelungenlied», utg. F. Zarncke, Lpz. 1856 (438).
- Leonhard Fr. Rääf: «Ydre Härad», 1-4, Linköping 1856-65, bd. 2, inneheld målføreoppl.
- Pepita] Pepita di Oliva, spansk ballett-dansarinne, vart 1861 engasjert av William Petersens selskap (sjå Y. Nielsen: «Erindringer», Kra. 1910, s. 291 f.).
- George W. Dasent: «Popular Tales from the Norse», N. Y. 1859.
- Blennow] Mad. Virginia Troost Blennow, August og Hugo Blennow m. fl., engelsk artistselskap.
- Joh. G. Ek: «Dansk-swensk ordbok», Lund 1861 (71).
- «Ný jarðabók», Kbh. u. å. (286).
- P. Guðjónsson: «Íslenzk Sálmasaungs- og Messubók», Kbh. 1861 (1155).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009