1861 oktober-desember

Oktober
1. Optegnelser til Orddannelsen. Trykning for Brystet; ellers frisk.
3. Concepter til Orddannelsen.
4. Skrevet et Stykke om Justedalsbreden.
5. Et Maallag hos Ross.
7. Udkast for Sammensætningen.
8. Meget frisk.
9. Sluttet Udkastet.
10. Optegnelser af Sammensætningsformer af G. N. Stas ved Thinghuset, Grundstenen nedlagt. Klingenberg: Fyrværk.
11. Begyndt Reenskrivning af Orddannelsen. Norske Theater: Kong Sverre.
12. Maallag.
13. Hos Andersen.
15. Vedholdt med Reenskrivning. Paa Bergs Malerie-Udstilling.
16. Besøg af Arnorson (Islænding).
17. Maanedspenge til fru Holm 15 dl. (1 til gode til næste Gang).
19. Færdig med Afdelingen "Overførelse". Maallag i Samfundshuset.
20. Læst i Flatøyarbok.
22. Færdig med Afledningen. Tilbuning til en Reise til Tønsberg.
23. Reist med "Bjørn Farmand" til Tønsberg. Godt Veir, men kjøligt. Farseddel: 1 dl.
24. Ombord: 30,4 s. Middag: 48,6. 24. En Gangtur til Nøtterø. Seent hjem. Talt længe med Skoledirektør Hansen.
25. Tilbage til Oslo. I Tønsberg: 1 dl, 116. Farseddel: 1 dl, 24. Middag: 48. Godt Veir og tidligt hjem. Sammen med Hansen, Svanøe og flere.
26. Maallag. Kjøbt Ved: 44,4.
27. I Theatret: Talismanen.
29. Brev til E. Sommer om endeel Ord. Familieliv i Vika, to Dele, 16 s.
30. Laant Sanders Program til en Ordbog. 31. Faaet tilsendt Haandskriftet til Norigs Saga fra Sommer. I de sidste Dage oftere Trykning og Klemmelse for Brystet. 
 
November
1. Arbeidet med Sammensætningsformer. Sygelig. Missionsfest i Nykirken: Munch.
2. Maallaget. Tilskot: 12, og 12.
3. Ondt for Brystet.
4. Bedre. Klingenberg: Fyrværk.
5. Vedholdt med Sammensætning.
6. Stærk Forkjølelse.
7. Faaet tilsendt Jessens Afhandlinger.
9. Færdig med Sammensætningsformer.
10. Endda Forkjølelse.
11. Ordning af Afledningsreglerne.
12. Brev fra Jon Aasen og E. Sommer.
14. Oversigt af Afledningen. Styggveir.
15. Rennedriv.
16. Intet Maallag. En Skindhue: 1 dl, 60. Tobak 8 s.
17. Svær Kulde (fjorten Gr.).
18. Stort Uhygge af Kulden. Læst i Sommers Saga. Faaet: Krigen i Norditalien. Betalt til Fru Holm 15 dl. (nu 2 dl. tilgode).
19. Omslag i Veiret.
20. Begyndt Reenskrivning af Orddannelse efter Betydningen.
21. Besøg af Kontrollør Olafson.
22. Besøg af Hr. Krog med et Manuskript. Brev til MarieLandmark, meget fortroligt.
23. Stor Travelhed. Maallaget (Folkaskipnad oplæst).
24. Hammersborg Skole.
25. En usædvanlig Storm; megen Skade paa Søen.
26. Atter seet paa Norigs Saga.
27. Leveret Norigs Saga.
28. Besøg af Jfr. Hansteen. Anmærkninger til hendes Manuskript.
29. Besøg hos Krog.
30. Travlt med Grammatiken. I Maallaget, betalt Tilskot 12 s og 24 s. 
 
December
1. Norske Theater: Esmeralda. (Daarlig Plads). Brev fra MarieLandmark. (Tvertøkt.)
2. Concert i Logen: Mylnarguten 36.
4. Færdig med de afledede Subst.
5. Lys 36. Klipning 12. Blæk, Postpapir 4.
6. Stort Brev til E. Sommer, om Norigs Saga. Kjøbt Körtes Sprichwörter.
7. Syg, urolig Nat. Besøg af Hr. Storm. Kongen kommen. Maallaget.
8. Læst meget.
10. Vedholdt med Gram.
12. Vedholdt.
13. Færdig med afledede Adj. Brev fra Hilmar Møller med en Vise.
14. Andet Hefte af Munchs Historie, 60 s. Maallag.
15. Hos Andersen. Vakkert Veir.
16. Studering paa Slutning af Orddannelsen.
17. En tydsk Visebog: 24 s.
18. Maanedspenge til Fru Holm 15 dl. (altsaa nu 3 dl. tilgode).
19. Annsamt.
21. Færdig med Orddannelsen (§ 300).
23. Brev til Jon Aasen.
24. Kjøbt Tobaksdaase (Terracotta): 60 s. Aftenen hos Schübeler.
25. Aftensang: Domaas, og siden Tandberg. Riimtaage og Kulde, frosset meget. Læst i The Mill on the Floss.
26. Samme Veir, dog ikke stor Kulde.
27. Meget urolig Søvn.
28. Brev fra Sommer.
29. Spadseret paa Isen. Vakkert Veir.
30. Megen Spadsering. Reparation af en Ovn. Hos Hansen med et Manuskript fra Vinje.
31. Endda Frost og Uhygge. Ordning af Optegnelser. Lidt sygelig i Juledagene, siden frisk, undtagen Uhygge af Frost, skjønt der dog ikke var nogen stærk Kulde.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hans J.F. Berg (1813-74), kunstmålar, synte fram akvarell-kopiar etter gamle kunstverk.
- Halvor Ø. Hansen (1814-75), lærar, prest, frå 1860 skuledirektør i Oslo, frå 1864 i Hamar.
- Christopher O. Svanøe (1810-78), bonde på Svanøy, Sfj., stm.
- [Alf. Larsen:] «Familieliv i Vika», viser av Olaves Pedersen, 1-2, Chra. 1860.
- D. Sanders: «Programm eines neuen Wörterbüches», Lpz. 1854.
- Johan Storm Munch (1827-1908), stiftskapellan i Oslo.
- J. A. Jessen: «Sproget», Kbh. 1845 (8).
- Carl Sørensen: «Krigen i Norditalien», Haderslev 1861 (655).
- Olafson] kanskje Asbjørn Olafson (1836-91), frå Fitjar, agronom.
- Folkaskipnad] frå «Heimsyn», om opplesinga sjå Y. Nielsen: «Erindringer», Kra. 1910, s. 239.
- Wilhelm Körte: «Die Sprichwörter», Lpz. 1861 (1029).
- Storm] truleg G. eller J. B. Storm.
- Visebog] «Taschenliederbuch», Lpz. 1860 (1008).
- The Mill on the Floss] av George Eliot.
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009