1865 januar-mars

Januar
[1.] Sygelig i Maven. Eftersyn af Papirer. Bh. 84-60 (G. B. 60. L. B. 24. Pg. 60 s.)
2. Hovedværk.
3. Friskere. Optegnelser.
5. Optegnelser om Aarets Arbeider.
7. Udkast til Aarsberetning.
8. Hos Ross og Velle.
9. I Lagretten paa Raadstuen; Tyvehistorier.
10. Atter emnet paa Beretningen.
11. Optegnelser. I Sparebanken (987-54).
12. Ordnet Aarsoptegnelser.
13. Regn.
14. Atter emnet paa Beretningen.
16. Endda Aarsberetningen.
17. Reenskrivning af Beretningen. Hotel[du] Nord med Sv. Nilsen.
18. Reenskrevet Beretningen.
19. Indleveret Beretningen. Begyndt Ordsamling for 1863-64. Tykjer med Hansen.
21. Færdig med Ordsamlingen. I Banken faaet 200 dl.
23. Optegnelser ordnede.
24. Optegnelser af Homiliebogen. Til Vertinden som Forskud 15 dl.
25. Saar Flæk under Øiet.
26. Optegninger af Snorre. En Flaske Aqv. Tiggere 12 s.
27. Sjette Hefte af Fritzners Ordbog.
28. Udfyldning i Ordregister af G.N.
29. Kulde.
30. Optegn. af Diplomatariet. Hos Andersen.
31. Udfyldning i Ordregister af G. N. Den største Deel af Januar meget mildt Veir. De sidste Dage derimod usædvanlig Kulde. 
 
Februar
1. Stærk Kulde. Et Gjennemsyn af Dalins Ordbog. Kjøbt to Par Hoser 88 s. En Hue 1 dl, 24.
2. Frosset.
3. Større Kulde. Intet udrettet.
4. Atter to Par Hoser 64 s.
5. Hos Velle.
6. Svær Kulde. Intet udrettet.
7. Nye Filtsko 1 dl, 114 s.
8. Marknadsstaak.
9. Lidt mildere.
10. I Kunstforeningen: 12. Panorama: 12.
11. Ferdig med Dalin. Større Kulde.
12. Besøg af Janson. Stor Kulde.
13. Frosset meget.
15. Besøg af Landstad. Kjøbt Nattrøie 1 dl, 36.
16. Register over fremmede Ord hos Almuen. Inde hos Landstad. Lidt mildere.
17. Uveir.
18. Færdig med Registeret over fremmede Ord. En Flaske Aqv. 36. Sukker 6.
19. Snee og Uveir.
20. Hos Unger, Kosegartens Ordbog.
21. Hos Landstad.
22. Atter Kulde.
23. Hos Landstad. Register over gothisk.
24. Faaet Vogt’s Reise i Jødeland. Endelig noget Tøveir.
25. Til Vertinden som Forskud 15 dl; derved betalt til Midten af Marts. Vaskerkonen 1 dl. Vinjes Foredrag: 36.
26. Hos Bliks [!].
27. Hos Landstad.
28. Optegnelser af Kosegartens Ordbog. Første Halvdeel af Februar usædvanlig Kulde; den sidste Uge liden Kulde. 
 
Marts
1. Ordning af Tillæg til Ordregister af G. N. Begyndt paa en Omskrivning, men opgivet den. Længe hos Landstad.
2. Udfyldning paa indskudte Blade i G. N. Ordregister.
3. Et Bad, 12. Øl, 4. Vedholdt med Udfyldning.
5. Snee og Uveir. Hos Ross.
6. Tøveir. Møde i Oplysningsselskabet.
7. Optegnelser af Bosworths Ordbog (fra Ross). Længe hos Landstad.
9. Atter hos Landstad. Weichts Forestilling.
10. Banegaarden med Hansen.
11. Hos Landstad. Spøgefuglen (Visebog).
12. Hos Velle.
13. Ordninger med Ordregisteret.
14. Begyndt et nyt "Sammenstillende Ordregister". Atter hos Landstad.
15. Paa Bibl. Laant den Bremiske Ordbog.
16. Kjøbt Larsens svenske Ordbog. Bortlaant til Vinje 5 dl.
17. Sammenstillende Register vedholdt.
18. En Brook 5 dl.
19. Paa Isen til Kongshavn o.s.v.
20. SammenstillendeOrdregister.
25. Færdig med Sammenstillende Ordregister.
27. Optegnelser af Bremiske Ordbog. Nyt Møde i Oplysningsselskabet.
28. Vedholdt.
29. Mødt O. Sommer.
30. Korrektur for Jensen.
31. Til Gjenten 1 dl. Stærk og stadig Kulde til Maanedens Ende. Brydd af Krim. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. G. L. Kosegarten: «Wörterbuch der Niederdeutsche Sprache», Greifswald 1856-60.
- V. Vogt: «Reise i det Hellige Land», Kra. 1865 (832).
- Bliks] Elias Blix.
- «Spøgefuglen», Chra. 1865 (1232).
- Bremiske Ordbog]  [Eberhard Tiling:] «Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs», 1-5, Bremen 1767-71.
- A. L. Larsen: «Svensk Ordbog», Kbh. 1865.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009