1877 april-juni

April
1. (Paaskedag). I Hausmannsgadens Bedehuus: H. E. Hansen. Med Aarflot i Logen.
2. Besøg af K. Nielsen. Aften hos J. Velle, sammen med Aarflot, Olafsen, O. Nielsen, Hølaas, K. Nilsen, Berge, Skjegstad, Lene, Røen, Koppang og fl.
3. Besøg af Aarflot; udlaant og samme Dag atterfaaet 100 dl. Posthuset for P. Nupen.
4. Optegn. til Navnebogen.
5. Til Hr. Holm 13 dl (før 10). Inde hos Olaf Hansen. Forsøg paa Navnebogen.
6. Besøg af Johan Hovden (Simonson); maattet laane ham 5 dl.
7. Historisk Tidsskrift (4,3 og 5,l). Register over Mindedage i Kalenderen.
8. Hos Aarflot. Tøveir.
9. Paa Biblioth. Herrigs Archiv, 11. og 12. Bind. Et Bad i Torggaden.
10. Ørestoppelse. Betalt Dagbladet (1. H.): 2 dl. Til Folkeoplysningsselskabet 1 dl.
11. Begyndelse til Navnebogen. Stærkt Sneefald og Sneedrev.
12. Brev fra H. Væringsaasen. Kulde. Hos Aarflot. Endda Ørestoppelse.
13. Ørestoppelse. Vedvarende Kulde. Til en Pige som flyttede 1 dl.
14. Brev til H. Væringsaasen.
15. Talt med Veseth.
16. Hos Unger. Navnebogen.
17. Endelig fri for Ørestoppelse. Til Hr. Holm (for følgende Maaned) 23 dl.
18. Lidt mildere.
19. Schjøtts Heimskringla (2).
20. Inde hos Hansen.
21. Vedvarende Kulde.
22. Hos Kolbenstvet.
23. Paa Biblioth. Herrigs Arkiv, 13. og 14. Bind. Besøg af Aarflot og Belsheim.
24. Besøg af R. Rise (Hareid).
25. Vedvarende kjøligt.
26. Besøg af Ross.
27. Lidt Regn.
28. Mildere.
29. Vakkert Veir.
30. Hos Skattebøl. Fremdeles stadig Nattekulde; Iis paa Fjorden og Snee paa Marken. 
 
Mai
1. Hos Liestøl og Olaf Hansen. Ogsaa i Zahlkassen (Vexling).
2. Stærkere Kulde.
3. Seent med Arbeidet.
4. Sars Tidsskrift, 4. Hefte: 30. Atter et Sneefald.
5. Navnet Olav.
6. Møllerg. Theater: Dovregubben.
7. Paa Biblioth. Germania, 21. Bind, og Herrigs Arkiv, 15. Bind. Paa Schultheiss Kunstkabinet.
8. Navnet Roald.
9. Til Hr. Holm (for M. Mai-M. Juni): 23 dl. Besøg af Aarflot.
10. Hørt Prædiken i Brødremenigheden. Besøg af Hareide og R. Rise m. fl. Lidt Regn.
11. Mildere Veir.
12. Samlagsmøde hos Hølaas. Inde hos Cammermeyer.
13. Inde hos Aarflot. Vakkert Veir.
14. Kilegaarden i Agersgd. Regn.
15. Koldere.
16. Hos Wang, Vexling.
17. Færdig med det norske Navneregister. Hos Cammermeyer: Sweet's Anglo Saxon Reader: 2 dl, 15. W. Hjelm's Tidsstrift (1876): 1 dl, 30. Regn. Fanetog, Taler og Sang.
18. Paa Biblioth. Ausführliches Heiligen Lexicon, 1719. Talt med Drolsum. Besøg af Ross, siden Belsheim. Laant til Sina 1 dl.
19. Navneformer af Diplomatariet.
20. (Pintse). I Tref. Kirke: Brun. Klingenberg.
21. Hos Aarflot.
22. Hos Døvle.
23. Brev fra P. Nupen; Tidende om Ingeborgs Død. Møde i Oplysningsselskabet; talt med Unger, Birkeland og fl.
24. En Stund i Rigsarkivet. Hos Unger (Grimm 4, 1-9). Laant til Holm 5 dl. Kjøligt.
25. I Rigsarkivet.
26. Sluttet i Rigsarkivet. Af Y. Nielsen faaet: Gustav III's norske Politik.
27. Concert af Flatland og Lie. Regn. Aftenen hos Daae.
28. Hos O. Hansen.
29. Paa Biblioth. Maunders Biographical Treasury. Hos Olai Vig.
30. Optegn. af Diplom.
31. Ordning af tilkomne Navne. Inde hos Aarflot. Den sidste Dag af Maaneden mild og sommerlig; forhen længe kjøligt. 
 
Juni
1. Ordning af Navneregister. Grønning paa Mark og Skov. Løvetandblomster i Mængde.
2. Paa Skattekontoret betalt 8 dl, 40 1/2 (Kr. 33,35).
3. Hos Thingmand Vefring.
4. Optegn. af Dipl.
5. Godt Sommerveir. Hæggen i fuld Blomstring.
6. Paa Bibl. atter: Förstemanns Namenbuch. Varmt.
7. Optegn. af Dipl. Regn.
8. Optegn. af Förstemann.
9. Klingenberg med Aarflot.
10. Besøg af Daae og Belsheim. Sygelig. Uro i Maven m. m. Raadhusgd. (Olsen).
11. Til Hr. Holm 18 dl (før 5). Laan af 30 s. atterfaaet. Historisk Tidsskrift (1,2), betalt 1 dl. Vakkert Veir. Friskere.
12. Besøg af Rise; laant ham 10 dl. Inde hos Daae med Skavland og fl.
13. Storthinget sluttet.
14. Færdig med Förstemann. Inde hos Aarflot.
15. Paa Biblioth. Kuhn's [Zeitschrift], 1. Bind. Aarflot reist. Besøg af Unger (Jansons Æventyr). Inde hos Olaf Hansen.
16. Vexling i Banken. Besøg af G. Storm. Nyt Besøg af Stud. Thiberg, maattet laane ham 2 dl. Varmt Veir.
17. Klingenberg: Martha (Tivanders Selskab).
18. Texten til "Martha". Stærk Varme.
19. Talt med Unger og Hølaas. Atter brydd af Udslag i Ansigtet.
20. Endda Optegnelser.
21. Hos Cammermeyer: Vilmars Namenbüchlein: 30, Bibliotheca philologica (1876): 96 (Kr. 3,20).
22. Besøg af Rise, atterfaaet de 10 dl. Kunstkabinettet. Staalpenner &c. Regn.
23. Stærkt Regn og liden Varme.
24. Fra Trondhjem, Selskabets Skrifter (8,4). Ondt i Halsen.
25. Malerie-Udstillingen.
26. Besøg af Jon Bjørdal og En fra Volden. Koldt Veir.
27. Paa Biblioth. med Kuhn's 1. Bind. Faaet fra Möbius: Analecta Norrœna.
28. Optegning af Tilnavne.
29. Register af Tilnavne.
30. Tilnavne af Eysteins Jordebog. Besøg af Hølaas. En Tobakpung. Klingenberg. Sidste Halvmaaned meget kjøligt. Ellers stor Græsvext.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Hans Edvard Hansen (1842-1916), kapellan i Oslo, frå 1877 spr. ymse stader.
- Røen] Ole Røhn (1839-99), frå Land, lærar i Oslo.
- Johan Simonson Hovde, utvandra til Amerika.
- Hareide] truleg Lars H. Hareide (1828-1900), lærar og klokkar i Ulstein.
- H. Sweet: «An Anglo-Saxon Reader», Oxford 1876 (473).
- «Norsk Tidsskrift», 1-3, utg. K. A. Winter-Hjelm, Kra. 1876-78 (2271 -73).
- «Ausführliches Heiligen-Lexicon», Köln og Frankfurt 1719.
- Axel Drolsum (1846-1927), univ. bibliotekar.
- Ingeborgs Død] Ingeborg Melset.
- Y. Nielsen: «Gustav III», Kra. 1877 (628).
- Halvor H. Flatland (Li) (1853-1929), spelemann frå Bø.
- Halvor J. Li (1858-1907), spelemann frå Bø.
- Samuel Maunder: «The Biographical Treasury», Lond. 1870.
- J. Janson: «Folke-Eventyr», Kra. 1878 (I. Aa. såg ms.).
- Johan P. Tiberg (1856-91), stud. 1887.
- Knut Tivander dreiv «Theater Varieté» på Klingenberg m. m., gav ut programbladet «Tivis», Kra. ca. 1878-80 (M. Ringvolds Bogtrykkeri), gjekk kon­kurs oml. 1880.
- A. F. C. Vilmar: «Deutsches Namenbüchlein», Frankf. a.M. 1865 (37).
- Jon Ellingson Bjørdal (f. 1858, sjå merknad til Br. nr. 406), gjekk ut frå Volda høgre ålm.-skule i 1875, dreiv seinare handel i Ålesund.
- En fra Volden] tru­leg H. Brekke.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009