1881 juli-september

Juli
1. Besøg af Bjørdal og Støylen. Til Vertinden 88 Kr. Lidt Regn. Eftersyn af Bh. (1291).
2. Punch Almanack (25 Ø.); Fun Almanack (20 Ø.) og tre Num. af Fun (60 Ø.).
3. Hos J. Velle.
4. Optegnelser. Varmt Veir.
5. Fortale til Ordsprog. To Pengesnigere, den ene 30 s. En graa Frak: 6 dl (Kr. 24). Seet Svaneunger. Ørestoppelse.
6. Fremdeles Ørestoppelse.
7. Holiday Number of Ill. News, 30 s.
8. Forbedring i Øret.
9. Besøg af Bjørlykken og Belsheim.
10. I Tøien. Regn og Torden.
11. Hos Belsheim (om Strömbäcks Ordsprog).
12. Endelig Søbad.
13. Faaet: Jahresbericht für germ. Philol., 1879: 6 Kr., og Laurembergs Digte: Kr. 1,20 (= 1 dl, 90).
15. Klingenberg: Niniche.
16. Sluttet Udkast til Fortalen. Besøg af Øverland.
17. Jonshaugen.
18. Vøling af Vers.
19. Jahresbericht 1880: 8 Kr. Besøg af Ringvold.
20. Tandsyge med Hovning. Stræv med Vers.
21. Hos Ringvold (Vers).
22. Besøg af A. Hovden, overladt ham 50 Kr. Brand i Pilestrædet.
24. Klingenberg (med Lorents): Pariserliv.
25. Besøg af Glosemot, ligesaa af Skaar og Linge (fra Strandebarm), laant til Linge 20 Kr. Stort Regn.
26. Vøling paaGrønlandsvisa.
27. Staalpenner og Skaft: 15 s. Regndag.
28. Hos Photographen.
29. Optegn. af Nielsens Reisebøger.
30. Et Portræt: 60 s.
31. I Tøien og hos Belsheim, faaet hans Bog om Veto. Maanedens sidste Halvdeel meget regnfuld og kjølig.
 
August
1. Optegnelser af Biskop Nielsens Visitatsbøger. Til Vertinden for Juli: 48 Kr. (før 40). Kjøligt Veir.
2. Af Belsheim atterfaaet 30 Kr. (før 20).
3. Ordning af Optegn.
4. Ordning af Papirer.
5. Besøg af Zwilgmeyer. Klingenberg (Den skjønne Helene).
6. Skylregn og Torden.
7. Ved Turnhallen: Præken af Hultkrantz. Besøg af A. Hovden. Skøien (med A. Hovden).
8. Fanet: Skirnir 1880, med Skýrslur, Timarit (4 Hefter), Audfrædi og Edlisfrædi. Betalt 6 Kr. Inde hos Unger. Mørkt Veir.
9. Korrektur paa 4. Ark af Ordsprog. Besøg af Feilberg fra Slesvig, siden Sauerwein og Sævli. Faaet fra Kjær: Folketællingen (3). Fra Eberg [Pedersen]: Anna Rogløy.
10. Regn. Korrektur.
11. Sygelig i Maven og hæs.
12. Besøg af Lundell ogWinge. Fra Feilberg faaet tre Smaaskrifter (Fra Heden, Jysk Sprogfilologi, Smaaprøver).
13. Korrektur paa 5. Ark. Sygelig. Talt med Fritzner.
14. Besøg af Hammershaimb. I Tøien og hos Belsheim. Regn.
15. Vedvarende Regn. Ørestoppelse; ellers friskere. Hinder af Huusvask. En Æske.
16. Revision af Manuskript. Klingenberg (En pokkers Tøs; Roses Farvel; Fjordkongens Datter).
17. Fremdeles Hæshed.
18. Korrektur paa 6. Ark. Inde hos Zwilgmeyer.
19. Godveirsdag.
20. Atter en Regndag.
21. Besøg af Daae fra Solnor, ogsaa A. Hovden.
22. Godveir.
23. Forfatter-Lexikon (2): 30.
24. Korrektur paa 7. Ark.
25. Besøg af Bjørdal. For Dagbladet (3. Kvart.): 3 Kr.
26. Atter Regn. Klingenberg (Tre for Een; Emilies Hjertebanken; Fjordkongens Datter).
27. Fra Trondheim [!]: VidenskabsselskabetsSkrifter 1880, og Bibliothekets Tilvæxt.
28. Besøg af Belsheim. Godveir.
29. I Tøien.
30. Besøg af Unger, siden Lærer Pedersen. Talt med Størmer. Ondt i Tænderne.
31. Atter en Regndag. Maaneden meget regnfuld og kjølig.
 
September
1. Paa Bibliotheket: Paul und Braune's Beiträge, IV (1877). Faaet af Daae: Wille's Optegnelser.
2. Inde hos Unger. Godveir.
3. Besøg af Eberg [Pedersen], atter laant ham 5 Kr. En Tiggende: 1 Kr. Koldt Veir.
4. I Tref. Kirke: Hvistendal. Besøg af Belsheim. Godt Veir, men koldt.
5. Regn og Storm. Liljeborg's Fiskar, 3 Kr.
6. Miss Thursby's Koncert.
7. Besøg af Nielsen fra Kongsberg. Regndag.
8. Korrektur paa 8. Ark.
9. Opholdsveir.
10. To Billeder: 75 s. Øiensvaghed.
11. I Tøien (Blomst paa Victoria). I Theatret: Ultimo.
12. Liste over akademiske Borgere: 4 Kr. Koldt Veir.
13. Paa Biblioth. Paul und Braune's Beiträge, 5. og 6. Bind. Atter en Regndag.
14. I tyrkiske Bazar, en Daase, 54 s.
15. Revision af Ordsprog.
16. Korrektur paa 9. Ark. Forsa-Ringen af Bugge: 45 s.
17. Til Eberg [Pedersen] laant 50 Kr.
18. Atter Regn.
19. Besøg af Unger, siden Md. Skaavold. Ørestoppelse.
20. Korrektur paa 10. Ark. Stads for Prindsens Bryllupsdag. Atter Regn.
21. Vexling i Kreditkassen. Folkesagn fra Lister: 30 s.
22. Faaet Binder's Sprichwörterschatz: 105 (3,50). Besøg af Zwilgmeyer med Broder og Datter.
23. Seet paa Gaukstadskibet.
24. To Breve om A. Hovden, besøgt ham og overladt ham 60 Kr. Koldt Veir.
25. I Tøien. Besøg af Belsheim.
26. Korrektur paa 11. Ark. Inde hos Hansen.
27. Atter Regndag. Manuskript.
28. Revision.
29. Faaet Historisk Tidsskrift (3,2) og Norges Historie i 1814 (1), betalt 4 Kr. Paa Høstudstillingen: 15 s. Besøg af Belsheim.
30. Korrektur paa12. Ark. Maaneden kjølig og meget regnfuld.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johann Lauremberg: «Niederdeutsche Scherzgedichte», Halle 1879 (1534).
- Lorents] heitte Lorents Kristensen, visstnok frå Sarpsborg, som var saman med I. Aa. på Kra. Tivoli (brev frå L. K. til I. Aa. 30. juli 1881). Han batt visstnok òg bøker for I. Aa.
- Nils N. Skaar (1826-1900), frå Vikøy, bonde m. m., stm.
- Torbjørn T. Linge (1830-1900), frå Strandebarm, bonde stm.
- Hultkrantz] den einaste svenske presten med dette namnet d. å., er Pehr Hultkranz (f. 1792), spr. i Mortorp, Kalmar stift.
- A. Ólafsson: «Auðfræði», Kbh. 1880 (1220).
- B. Stewart: «Eðlisfræði», R.vík 1880 (1654).
- «Tímarit hins íslenska Bókmenntafélags», R.vík 1880 ff. (2354-69).
- Henning F. Feilberg (1831-1921), dansk prest, folkeminnegranskar, ordbokforf. m. m. (sjå M. Kristensen: «H. F. Feilberg», Kbh. 1923, s. 45).
- Johan A. Lundell (1851-1940), svensk filolog.
- Winge] truleg Paul Winge.
- H. F. Feilberg: «Fra Heden», Haderslev 1863 (1412), «Lidt jysk Sprogfilosofi», Odense 1878 (389); og «Smaaprøver af forskellige jyske landskabsmål med lydskrift», Kbh. 1881.
- «Under Kristiania Fjord eller Fjordkongens Datter, Sommer-revue for 1881».
- Fredrik Pedersen (1843-1904), lærar i Oslo, forf. nokre mindre gramma­tikkar.
- «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», utg. ved W. Braune, H. Paul og Ed. Sievers, Halle 1874 ff.
- H. J. Wille: «Utrykte Optegnelser om Telemarken», utg. av L. Daae, Kra. 1881 (805).
- Christian M. Hvistendahl (1838-1913), kst. kapellan ved «Trefoldigheds Kirke», frå 1882 prest i Drammen.
- W. Liljeborg: «Sveriges och Norges Fiskar», 1-3, Uppsala 1881-91 (1706-8).
- Emma C. Thursby (1845-1931), amerikansk songarinne.
- J. C. Tellefsen: «Fortegnelse over de akademiske Borgere ved Norges Universitet 1813 -80», Chra. 1881 (705).
- S. Bugge: «Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa Kirke», Chra. 1877 (85).
- Bryllupsdag] seinare kong Gustaf V gift med Victoria frå Baden.
- Wilhelm Binder: «Sprichwörterschatz der deutschen Nation», Stuttgart 1873 (1073).
- Carl Theodor Zwilgmeyer (1811-89), rittmeister, busett i Halden (bror til P. G. Zwilgmeyer).
- Y. Nielsen: «Bidrag til Norges Historie i 1814», 1-2, Chra. 1882-86 (599-600).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009