1883 oktober-desember

Oktober
1.Optegnelser. Til Vertinden 88 Kr. Til A. Hovden 20 Kr. En Snikegjest afviist.
2. Faaet Anmodning om Anbefaling for Johnsens Haandlexikon. Godveirsdag.
3. I Tøien, endnu en Victoriablomst. Besøg af Joh. Skar. Frostnat.
4. Inde hos O. Hansen. Koldt.
5. Hos O. Vartdal (syg), overladt ham 40 Kr.
6. Talt med Havig.
7. Atter en Regndag. Hos Belsheim.
8. Fritzners nye Ordbog (1): 1,50. Blidt og varmt.
9. Brev fra Garver Michelsen. Optegn. til Folkesprogets Historie.
11. Besøg af M Skar. Regn.
12. Klingenberg: Martha.
13. Besøg af Blix.
14. Hos Belsheim (P. Clausons Chronica).
15. Optegn. af Diplomatariet. Faaet: Nokre Salmar (ny Udg.). Inde hos Hansen.
16. Regndag.
17. Maattet sende Aursnæs 5 Kr. Endda større Regn.
18. Endelig en Solskinsdag. Hos Unger (Grimm, 7,4).
19. Et Nummer af Illustr. Zeitung: 50 Ø.
20. Fra Zwilgmeyer atterfaaet Laan 150 Kr. Vexling. Garborgs Bondestudentar: 3,50. Halsplagg.
21. Hos Zwilgmeyer. Besøg af Hovden.
22. Hos Belsheim, ogsaa hos Unger (med Grimm).
23. Atter Regn.
24. Optegn.
25. Faaet: Arkiv for [nordisk] Filologi (4. Hefte). Besøg af Sauerwein, siden med ham hos Blix.
26. Godveir.
27. Atter Regn. Besøg af Blix, nyt Ex. af Salmar. Brev fra Jf .Michelsen med to Portræter. Besøg af Stud. Michelsen som atter fik 20 Kr.
28. Søleføre.
29. Fugtig Taage. Aften længe hos Sauerwein, med Blix, Skar, Ross, Moe.
30. Svenskt Skämtlynne (1,2): 1 Kr. Besøg af Støylen og Kjennerud.
31. Langt Besøg af Sauerwein. Maaneden meget fugtig, dog med liden Kulde. Skryde vedvarende, dog ikke stærk.           
 
November
1.Hos Belsheim. Besøg af Stud. Halvorsen (om Ferdaminne). Hovning i den ene Kjæve.
2. Ondt i Kjæven.
3. Sygelig.
4. Lidt bedre i Tænderne, ellers sygelig. Atter Regn og Rusk.
5. Friskere.
6. Knibetang, Kniv m. m.
7. Bedre i Tænderne. Besøg af Rønneberg.
8. Hos Unger. Besøg af Blix. Sneefald om Aftenen.
9. Atter Regn og Slufs.
10. Luther's geistl. Lieder: 40 Ø. Vedvarende Regn.
11. Lutherfest. I Johannes Kirke: Hesselberg. Hos Belsheim.
12. Besøg af Glosemot.
13. Faaet Kluges Wörterbuch (6,7), bet. 3 Kr. Aften hos Blix med Sauerwein og M. Skar.
14. Hos Unger.
15. Optegn. af P. Clausons Chronica.
16. Mørkt Veir.
17. Dächsel's Luther's Katekismus med Forklaring: 80.
18. Hos J. Velle.
19. Regn og Mørke. Faaet Platons Kriton (Monrad's). 2
0. Fingervotter: 3,20. Møde i den liberale Forening (Blehr's Foredrag).
21. Hos G. Storm, tinget Corpus poeticum, og forud betalt 19 Kr., 50. Hos Belsheim med Chronica.
22. Et lidet Sneelag.
23. Inde hos Hansen. En Tiggerstudent 1 Kr.
24. Snee og Regn.
25. Regn. Grabows Koncert indstillet.
26. Regn og Mørke.
27. Lettere Veir. Math. Grabows Koncert i Logen, før betalt med 1,50.
28. Usædvanlig Taage, siden Regn.
29. Møde hos Fritzner (om Norvegia).
30. O. Vartdal død. Maaneden mild, men meget fugtig og regnfuld, ofte et besværligt Mørke.
 
December
1. Besøg af Belsheim, siden Cammermeyer og A. Hovden som fik 15 Kr. Vertinden 88 Kr.
2. Frostveir. Besøg af Thornæs (?) og Michelsen. Klingenberg: Tiggerstudenten.
3. Lett's Yule Tide: 80 Ø. Møllerg.: 6,3. Ruud: 1,60. Britannia: 12. Frost. 4
. Hos Kobberstad. Barsk Vind.
5. I Skifteretten ang. Vartdals Laan. Barsk Luft og stor Kulde.
6. Paa Ahnfeltløkken ved Vartdals Begravelse. Talt med Pastor Hansen. Besøg af Sauerwein. Stærk Frost.
7. Besøg af Blix. Iislag.
8. Faaet Arkiv for nord. Filologi (2,1), betalt for Aargangen 6 Kr.
9. Hos Hølaas. Koncert i Arbeidersamfundet.
10. Atter Regnveir og Mørke.
11. Julenummer af London News: 80 Ø., af Graphic for 1883: 80 Ø., Graphic for 1882: 80 Ø. Sludveir.
12. Hos Jensen en Overfrak: 44 Kr. En Brôk: 14 Kr. Union: 6,3. Gundersen: 12.
13. Besøg af Ross. Lysere.
14. Omvøling paa en Frak.
16. Besøg af Belsheim. Kunstudstilling i Handelsforeningen. Kulde.
17. Leveret Bogen "I eensommeTimer" til O. Sommer. Lidet Sneefald.
19. Bangs NorgesKirkes Historie efter Reformationen: 2 Kr. Besøg af Jf. Zwilgmeyer og Belsheim.
22. Fremdeles Optegnelser af Diplomatariet.
23. Klarveir.
24. Faaet: Macbeth af H. Lassen. Studenterkomedier: 1 Kr. Brev fra Vestmannalaget. Forbleven hjemme.
25. I Kirken: Jul. Brun. Aften hos Zwilgmeyer. Godt Veir, liden Kulde, men godt Føre.
26. Skodde og Mørke. Ingen Udflugter.
27. Brev fra Isak Vederhuus. Besøg af Belsheim, faaet hans Bog "Vore Evangelier". Besøg af Blix.
28. Større Kulde.
29. Vedholdt med Optegn. af Diplomatariet.
30. Solskinsdag.
31. Besøg af Belsheim. Faaet en Pakke Manuskript fra Bergen (Gude's Landkunna). Hidtil kun liden Kulde ;oftest mørkt og taaget Veir; hinderligt for Arbeidet. Plaget af Frost og Frostværk i Fingrene; ellers Helbreden god.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- P. Claussøn (Friis): «Norske Kongers Chronica», Kbh. 1633.
- Oscar Svahn: «Svenskt skämtlynne», Sth. 1883-86 (972-89).
- Halfdan Halvorsen (1849-99), stortingsstenograf, gav ut A.O. Vinje's Skrifter m. m.
- M. Luther: «Geistliche Lieder», Frankf. a.M. 1883 (1168).
- M. Luther: «Kleiner Katechismus», utg. K. A. Dächsel, Breslau 1878.
- Platon: «Kriton», utg. O. P. Monrad, Kra. 1883 (501).
- liberale Forening] «Private liberale Klub», skipa 1. mai 1883, privat politisk venstreklubb (det fyrste styret var L. A. Enger, A. J. Krogh, Birger Kildal, Ingar Nilsen og A. Schjødt), og der nye medlemer i fyrste tida vart innvalde. I. Aa. (og m. a. H. E. Berner, A. Gar­borg) vart innvald 9. okt. 1883. I papira etter I. Aa. ligg det fleire prenta møte-innkallingar (sjå elles «Dagbladet» 1903, nr. 121-22).
- Otto Blehr (1847-1927), sakførar, stm., statsråd m. m.
- «Corpus poeticum boreale», 1-2, utg. av G. Vigfússon, Oxford 1883 (165-66).
- Mathilda Grabow (1852-1940), svensk songarinne.
- Hjalmar Thornæs (1864-1943), frå Ålesund, seinare skulestyrar, lektor.
- [Antoinette Meyn:] «I ensomme Timer», av Marie (pseud.), Kra. 1883.
- «Lett's Yule Tide», engelsk julehefte.
- A. Chr. Bang: «Udsigt over den norske Kirkes Historie efter Reformationen», Kra. 1883 (1078).
- W. Shakespeare: «Macbeth», oms. av H. Lassen, Kra. 1883  (1480).
- [H. Schmidt:]  «Det Vidunderligste. Studenterkomedier», Kra. 1883 (1347).
- C. Tischendorf: «Naar er vore Evangelier skrevne», oms. av J. Belsheim, Kra. 1883 (1181).
- Gude's Landkunna] sjå merknader til Br. nr. 380.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009