1887 januar-mars

Januar
1. Vedvarende Kulde. Samme Svaghed som før. Besøg af Belsheim,  atterfaaer af ham 10 Kr.
2. Ondt i Fingrene.
3. Et Par Raggsokker: 2 Kr.
5. Forfatter-Lexikon (15) 1 Kr.
6. Besøg af Neubert. En Tigger fra Hønefoss 1 Kr., en Anden 50 Ø.
8. Mildere.
9. Besøg af Aarflot.
10. Besøg af M. Skar og Belsheim. Revision af første Korinthierbrev. Oversyn af Storms Stykke om Landsmaalet. Brev fra en vis Emhjellem (?). Vexlinger. Pulsvanter.
11. Atter Skar og Belsheim.
12. Skar og Belsheim (Jakobs Brev). Mere Snee, mildt.
13. Skar og Belsheim (Johannes Brev). Skar og Belsheim, Formiddag. Ingen Aviser.
15. Skar og Belsheim, Eftermiddag.
16. Atter Skar og Belsheim, Eftermiddag. Siden hos J. Velle.
17. Skar og Belsheim(Slutning). Besøg af Aarflot. Tiggere 1 Kr.
18. Hos Md. Hansen.
19. Brev fra Jon Aasen (Syver død).
21. Hos Aarflot.
22. Æsops Fabler: 25 Ø.
23. Koncert paa Fæstningen. Talt med Unger.
24. Hos Unger (Grimm XII, 1). Faaet Bladet Sysvorti (1).
25. Optegnelser.
26. Talt med Daae. Tøveir.
27. Udkast til Beretning.
28. Mildt Veir.
29. Hos Unger.
30. Besøg af Belsheim (Ny Revision).
31. Reenskrift af Beretningen. Hos O. Hansen. Besøg af Daae. Maanedens sidste Dage mildt. 
 
Februar
1. Mildt.
2. Sluttet og leveret Beretningen. Ondt i Tænderne.
3. Fritzners Ordbog (10): 1,50. Noreens Nordiska Språken: 1 Kr.
6. I Bazaren i Arbeidersamfundet. Vakkert Veir.
7. Besøg af Forstassistent Hagemann (?)
8. Optegn. af Storms Ramse om Landsmaalet.
9. Koldere Veir.
10. Optegn. af Morgenbladet.
11. Tilbage med de laante Blade til Fedraheimens Expedition.Besøg af Aarflot.
13. Hos Aarflot.
14. Besøg af Belsheim. Inde hos Stavnem.
16. Et Par Gigtsaaler: 1 Kr.
17. Aarsoptegnelser.
18. Smaasnee.
19. Atter optøet. Svag for Brystet.
20. Besøg af Ross.
21. Faaet Støylens Døbenavne. Besøg af Stud. Strand fra Nærøe.
22. Til Ross (ikke hjemme). Faaet Chr. Videnskabs SelskabsForhandlinger for 1886.
23. Tøveir og Søle. Klingenberg.
24. Talt med Zwilgmeyer. Forfulgt af Tiggere paa alle Veie.
25. Ordning af Optegnelser.
26. Tilstede ved Olaf Hansens Jordefærd. Besøg af Unger. Hørt et Foredrag af H. Sweet paa Universitetet.
27. Koncert paa Fæstningen: 50 Ø.
28. Garborgs Mannfolk: 3,25. Maaneden usædvanlig mild, oftest Læveir og næsten bar Mark. Helbreden nogenledes god, noget Krim og Hoste; derimod mindre Gigt. 
 
Marts
1. Lidt inde i Thinget. Vakkert Veir.
2. En Brillestang: 30 Ø.
3. Nyt Eftersyn af Korinthierbrevet.
4. Besøg af Aarflot. Varmt i Middagssolen.
5. Til Belsheim med Korinthierbrevet. For nyt Tidsskrift (6. Aarg.): 4 Kr.
6. Besøg af Belsheim. Klingenberg: Circus Busch, 1 Kr. Siden hos J. Velle.
8. Besøg af Belsheim.
9. Kjøligere Veir.
10. Faaet fra Amerika: The Grammatical Object, af Th. Homme.
11. Seet Maleriet Albertine: 50 Ø.
12. Besøg af Unger, siden Belsheim, siden Fru Qvam (om Indskrift paa en Fane). For Fedraheimen (1/4): 1,10.
13. Sneeveir.
14. Hos Mad. Hansen.
15. Dygtig koldt.
16. Atter Fru Qvam.
18. Atter Maleriet Albertine, 50 Ø.
19. Noreens Rättstavningslära: 1 Kr.
20. Besøg af Belsheim og Hegg.
21. Flere Tiggere afviiste.
22. En Tigger 1. Kr. Besøg af Belsheim.
23. Flere Tiggere.
24. Snee og Slud. Joh. Lid til Reisen til Amerika 250 Kr.
26. Besøg af Ross. Vakkert Veir.
27. Spurgt efter Daae.
28. Et Metermaal: 6,95.
29. Forfatter-Lexikon (16): 1 Kr.
30. Johannes Lid (foruden de forrige 250) endda 80 Kr. (altsaa nu 330).
31. Regnveir. Klingenbergs Florasal. Maaneden længe mild; i sidste Tid meget vakkert Veir. Svaghed i høire Fod; ellers god Helbred. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johan F. W. Neuberth (1855-1928), c. real., skulestyrar.
- J. Storm: «Det nynorske Landsmaal», Kra. 1888 (282).
- Emjellem] Moses E. Emjellem (Eimhjellen) (f. 1859), frå Gloppen, lærar i Kopervik, spør etter tyding og rett skrivemåte for ættenamnet sitt.
- Æsops Fabler] truleg «Aesopus Fabler,» utg. av Chr. Winther, 2. utg., Kbh. 1880.
- «Sysvorti», bladstyrar Kr. Stalleland, Grimstad 1887 ff. (2351).
- Adolf Noreen: «De nordiska språken», Upps. 1887 (97).
- Axel Hagemann (1857-1907), skoginspektør, stm.
- B. Støylen: «Norske Døbenavne», Kra. 1887 (50).
- Stud. Strand] er truleg ein skule-elev.
- Paul Busch, sirkusdirektør, hadde mange framsyningar på Tivoli (sjå «Ny ill. Tid.», 1888, s. 92).
- Thorleif Homme: «The grammatical object», Kenyon 1886 (54).
- Albertine] målarstykke av Christian Krohg.
- Fredrikke M. Qvam (1843-1938), kvinnesaks-kvinne, gift med O. A. Qvam.
- A. Noreen og R. Arpi: «Rättstavningslära och ordlista», Uppsala 1887 (361).
- Hegg] Jon Knutson Hegg (Hæg) (1839-1924), frå Vang, Valdres, frå 1865 bonde i Lærdal, stm.
- Lid] truleg identisk med den Lid som er nemnd 26.10.1885.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009