1887 juli-september

Juli
1. Varmt.
2. Fraa Sogn (1) hos Damm: 1 Kr.
3. Hos Hølaas og hos Velle.
4. Brev til Pastor Nielsen i Skjold. Besøg af Belsheim.
5. Endelig Regn. Daarlig i Fødderne.
6. Klingenberg.
7. Tale om Flytning til en anden Etage. Inde hos Aarflot (Thinget sluttet).
8. Ordning af Optegnelser. Besøg af Belsheim.
9. Tørveir.
10. Regnveir.
11. Korrektur paa Apostelgerningar [!].
12. Andet Hefte af Jahresbericht.
13. Svag i Fødderne.
14. Fortsat Korrektur. Regn med Torden og Lynild. Besøg af Joh. Skar.
15. Paa Olsens Trykkerie med Korrektur.
17. Regn og Storm, lidet ude.
18. Atter Brev fra Nielsen i Skjold.
19. Besøg af Jakob Brune fra Skodje.
23. Nylands-Bro og Bispebryggen.
24. I Johannes Kirke: Myhre.
25. En Danske Schiøtz tigget efter Penge. Tilla hidkommen.
27. En Regndag.
28. Godt og varmt.
30. Brev til Pastor Nielsen i Skjold. Aatak af Krim.
31. I Tøien. Maaneden tildeels meget varm; i seneste Tid ofte Regn. Helbred noget ustadig; noget Krim og Hoste. Ingen Reise. 
 
August
1.Besøg af Sauerwein (paa Vei til Gbr.).
2. Regnveir. Talt med Uchermann.
4. Anfald af Mavesyge; lidet ude. Bedre, dog ikke frisk.
6. Kock's Undersökningar i Svenskspråkhistoria: 1,50, Svenskt Skämtlynne (IV): 1 Kr. Noget friskere.
7. Regnveir, lidet ude.
8. Friskere. Godt Veir.
9. Tilbage med sidste Hefte af Grimm. Unger ikke hjemme. Togtabeller.
10. Ingen Fremgang med Arbeidet.
11. Optegnelser.
12. Kjøligt. En Brillestang. Klingenberg Theater: Diabella (eller Djævelens Datter).
13. Regnveir.
14. Lidet ude.
15. Atter seet paa Afhandlingen om Landsmaalet.
16. En Tiggerkall 1 Kr.
17. For Dagbladet (2. H.): 6 Kr. En Kall 1 Kr. En Ungfyr fra Frikshall 1 Kr.
18. Talt med O. Glosemot.
19. Seet Solformørkelsen.
20. Fedraheimen (3 . Qvartal ): 1,10.
21. I Tøien.
22. Stud. Udbye laant Anglo-Saxon Reader og Udvalg af Chaucer. Talt med Ross (paa Jonshaugen).
23. Seet paa Krohg's Malerier: 25 Ø.
24. En Tigger fra Strömstad 1 Kr. En anden 1 Kr. Ondt i Halsen.
26. Vexling i  Kreditkassen (300). Klingenberg Theater: Prindsessen af Bagdad; og Lille Nitouche.
27. Besøg af Torvig. Fliegende Blätter Kalender. En Tigger fra Horten 1 Kr. Ondt i Tænderne.
28. Besøg af Belsheim (nu hjemkommen). En Regndag.
29. Paa Posthuset faaet: Snorra Edda III, 2.
31. Nyt Besøg af Belsheim. I Maaneden meget Regn og tildeels kjøligt. Helbred nogenlunde god, dog med flere Smaaplager, nogen Hæshed, ondt i Tænderne og Halsen. Svaghed i Fødderne og Ligtæer. 
 
September
1. Til Vertinden 88 Kr. Stefan Jonasson 15 Kr. En vis Østby: 2 Kr. En vis Andresen: 1 Kr. Tobak.
2. Optegnelser.
3. Besøg af A. Hovden. Lille Inga 2 Kr. Tekniken (med A. Hovden).
4. I Tøien. Victoria med stor Blomst.
5. Atter seet paa "Rettleiding".
6. Nyt Tidsskrift (7 og 8), betalt 4 Kr. Mandtallet i 1701: 1 Kr. Besøg af Dilling fra Værdalen.
8. Besøg af Belsheim. Talt med Glosemot. En Pibe (Merskum): 6,75.
9. I Frognerveien talt med M. Moe.
10. Regn.
11. Besøg af A. Hovden.
12. Eftersyn paa Grønlandsvisen. Regn og Blæst.
13. Vedvarende Regn.
14. Besøg af Stud. Villesvig (fra Evindvig). Usædvanlig Regn.
15. Bedre Veir.
16. Stræv med Grønlandsvisen.Saarføtt.
17. Hos M. Moe (med Grønlands-Visen).Besøg af Maler Uchermann og A. Hovden.
18. I Tøien med Schübeler, seet Victoria og meget mere. Besøg af Belsheim.
19. Opflyttet i 2. Etage; meget Arbeide. Til Flytningsfolkene 5 Kr.
20. Ordning af Tøi og Bøger. Vakkert Veir.
21. Fortsat Ordning.
22. Svag i Fødderne og døsig efter Flytningen.
23. Vedvarende Ordning.
24. Vexling i Zahlkassen.
25. Paa Grünerløkken (Belsheim ikke hjemme).
26. Paa Malerie-Udstillingen: 25 Ø. 2
7. Litlere's "Smaastubbar" (1 og 2): 1 Kr. Regndag. Forfølgelse af Tiggere i Gaderne.
28. En gammel Sjukling 1 Kr.
30. Besøg af S. Udbye. Maaneden utryg med noget Regn. Helbred god; dog ingen Hæshed og saare Fødder. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Olav Sande: «Fraa Sogn», Bg. 1887 (993).
- Jakob Ole E. Brune (1865-1947), frå Skodje, lærar, c. jur. 1902, bibliotekar.
- Peter I. Myhre (1855-1928), prest.
- Axel Kock: «Undersøkningar i svensk språkhistoria», Lund 1887 (362).
- Frikshall] Fredrikshald.
- Snorri Sturlason: «Edda», Kbh. 1880-87 (184).
- Dilling] er truleg Mikal J. Dillan (1848-1920), frå Verdal, lærar.
- Hans J. Villesvik (f. 1864), seinare prest i Amerika.
- M. Litleré: «Smaastubbar», 1-8, Naustdal-Bergen 1886-92 (1245-50).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009