1894

Juni
1. Endda koldt Veir.
2. Faaet ChristianiaVidenskabsSelskabs SkrifterI og II.
4. Til Vaskerkonen 20 Kr.
5. Eriksen 5 Kr.
7. Frk.. Jansen 20 Kr.
8. Aqv. 1,30.
10. Ikke ude.
12. Trøytt i Maven.
13. Hos Henriksen 22,10.
14. Aqv. 1,30.
16. Myket veikleg. Stoppelse m.m.
22. Fagerhol til en Reise 100 Kr. Senere ved Fagerhol, Aqv. (2 Fl.): 2,60. Tobak 2.
23. Varmt og vakkert.
25. Jahresbericht (1 H.).
27. Eriksen 5 Kr.
30. Besøg af Belsheim. Faaet hans Bog om "Den ældste Kirkeordning" o.s.v.
 
Juli
1. Usædvanlig Varme. En vis Neumann 1 Kr.
3. Vedvarende stærk Varme.
5. Vaskerkonen 20 Kr.
7. Fremming 65 Ø. (?).
9. Kafé Karl Johan 30 Ø.
10. Besøg af Hr. Hjelmsæt.
12. Fremming 1,30.
14. Vaskerkonen ?
17. Henriksen 20,10.
19. Vaskerkonen 20 Kr.
23. Gaaet lidt, yderst træt. Fremming 70 ? Besøg af Rz. Johnsen.
31. Besøg af Hølaas.
 
August
1. Gaaet med stort Besvær til Zahlkammeret, faaet 1750. Henriksen 20,10. Siden betalt til Anna 88 Kr. Paa Veien Martins Hotel 20,10,10. Kjørsel 60 Ø.
2. Eriksen 5 Kr.
[4. Ikke ude.
9. ?
13. Karl Johan 30,10.
14. Eriksen 5 Kr.
15. Md. Jonsen 20 Kr.
18. Ved Anna 1,30 Aqv.
19. Fagerhol atterkommen.
20. Vaskerkonen 20 Kr. Dagbladet 3,60.]
29. Betalt Byskat 222 Kr. ved Fagerhol. Ligesaa Statsskat 58 Kr.
30. Vertinden 88 Kr.
31. Aqv. (ved Fagerhol) 1,30. [Md. Jonsen 20 Kr. Flatabø 5 Kr. Fagerhol 10 Kr.]
 
September
1. Sjukleg.
3. Vaskerkonen 20 Kr. Frk. Jansen 10 Kr.
7. Fagerhol 30 Kr.
11. Besøg af Hr. Kleiveland. Cogn. 30 ? ?
13. Aqv. 1,30. Md. Magnussen 2 Kr.
15. Vaskerkonen 20 Kr.
18. Fagerhol 50 Kr. Atter Diarrhee.
20. Aqv. 1,30. Fagerhol til Middags.
25. Vaskerkonen 30 Kr.
26. Aqv 1,30. Tobak 30 Ø.
 
Oktober
Vertinden 88 Kr.
4. Fagerhol.
5. Ivar Velle 50 Kr.
5. Fagerhol 25 Kr.
6. Holen 25 Kr.
8. Aqv. 1,30.
15. Vaskerkonen 20 Kr. Lys 55 Ø. Tobak 1,30.
16. Kafé Kl. Johan 10 Ø.
17. Aqv. 1,30.
20. Besøg af O. Sommer.
23. Aqv. 1,30.
24. Besøg af Hr. Flo.
26. Besøg af A. Hovden.
29. Falk: "Vanskabninger i det norske Sprog", 1 Kr.
31. Vertinden 88 Kr. (+ 2).
 
November
1. Fra Island faaet: Skírnir for 1893, Tímarit 1894, [Islenskar] Ártíðaskrár.
2. O. Holen 15 Kr.
3. Saape 60 og 50 Ø.
5. Til Fagerhol 30 Kr.
6. [Knud Knudsen:] Norsk Maalvækst [fra 1852 å regne], 1 Kr. Aqv. 1,30.
12. Fagerhol 50 Kr. Aqv. 1,30.
18. Aqv. 1,30.
22. Holen 15 Kr. Vaskerkonen 10 Kr.
26. Aqv. 1,30.
27. Besøg af Rz. Johnsen.
 
December
5. Aqv. 1,30. Faaet Ervingen (5 ?).
7. Vaskerkonen 20 Kr.
8. Md. Flatabø 5 Kr.
10. Holen 10 Kr. For Juul Aqv. 1,30. Conj. For Juul faaet: [Knud] Claussens Juleblus; [Hjalmar Falk:] Sprogets visne Blomster, 1 Kr.; Syn og Segn.
25. Dec. og følgende. Vakkert Veir i Julen. sædvanlig klart liden Snee. Lamhed i Fødderne, Svie i Blæren [?]. Skryde og Hæshed. En Frak 35 Kr.?  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Den ældste Kirkeordning», ved C. P. Caspari, utg. av J. Belsheim, Chra. 1894 (1185).
- Hjelmsæt] truleg Nikolai J. Hjelmesæth (1870-1931), frå Herøy, seinare lærar i Håland.
- Lars Kleiveland (d. 1921), bladstyrar i Stavanger og på Kongsberg. Det ligg ei udatert nyårs­helsing frå han (frå 1890-åra): «Takk fyr alt ditt huggjæve arbeid. Du lenge live, gamle hovding.»
- Md. Magnussen] truleg ei musikklærarinne Magnussen som skreiv til I. Aa. i private ærend.
- Hjalmar Falk: «Vanskabninger i det norske sprog», Kra. 1894 (302); og «Sprogets visne blomster», Kra. 1895 (303).
- Jon Þorkelsson: «Íslenskar ártiðaskrár», Kbh. 1893-96 (637).
- K. Knudsen: «Norsk målvekst», Kra. 1894 (271).
- «Ervingen», 5. utg., Kra. 1894 (A 22).
- «Syn og segn», tidskrift, Kra. 1894 ff. (2308 ff.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009