[Udretninger] til 1870

Ordsamling for 1869.
Aarsberetning.
Udfyldning i Registrene og Optegnelserne.
Ordsamling til Efterspørgsel.
Tillæg at indføre i Manuskr. til Ordbogen;
Rettelser og Forbedringer i samme.
Foranstaltning til Ordbogens Trykning.
Forhen paatænkte Stykker i Landsmaal:
            Schillers Klokkesong.
            Fylling i Ymse Versstubbar.
            Brev um Landsstødet.
            Greiding um Maalet.
            Heimsyn m. M.
 
Ny Udgave af Norske Ordsprog.
Smaastell: Brev til H. Moe (?), H. Møller, Grieg.
Norske Gardsnamn.
Norske Folkenamn.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009