Udretninger 1865

Havt til Læsning.
 
Kosegarten's Ordbog 1. Bosworth. Bremiske Ordbog. Weinhold: Deutsche Mundarten.  Wiggers Grammatik. Urda. Saga. Budstikken fra 1830. Molbech's Glossar. Nilsson's Fauna. Miltzow's Presbyterologia.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009