Udretninger 1867. Smaating

Omarbeidelse af Sangen for Nordmannen (Mai).
Fra Maalstræverne (Nov.).
Megen Omarbeidelse i Symra (Nov.).
Hertil Etterstev (nyt).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009