Udretninger i 1864

 
Optegnelser af:
P. Claussøn's Norges Beskrivelse. Ramus do. Jessen's Norge. Pontoppidan's Norges Naturlige Historie. Dorothea's Sangoffer. P. Dass. Bull's Beskrivelse over Nordmør (Haandskrift). Fayes´s Sagn. Asbjørnsen's Æventyr. Folkevennen. Nyhedsbladet. Grimm's Grammatik. Diez' Ordbog.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009