Fortegnelse over adskillige Diktninger fra Begyndelsen af 1834 til 1844

1834
1. De fire Aarstider (4 Digte).
2. Ei kan i nogen Ting paa Jord.
3. Forgjæves tænkte jeg paa Jord.
4. Tiden svandt og Evigheden.
5. Afskedssang. Glæden, Livets smilende G udinde.
6. Paa Verdens aldrig jævne Bane.
7. Nei, nei, at rime det er kun Fjas.
8. Mig lyster aldrig det at byde.
9. Jeg hader aldrig Munterhed og Lyst.
10. Sommernatten (et langt Digt).
11. Medens i Østen den Stjerne oprinder.
12. "De forvovne Spørgsmaal."
13. Naar Dydens Ven i Verden eensom vanker.
14. Nei Ro og Fryd er ei paa Jord at finde.
15. Ved en Vens Død.
16. Nytaarssang.
 
1835
1. Jeg vil synge om et Land.
2. Bærende sin Fløite og sin Hyrdestav.
3. Blandt Lykkens Yndlinger her paa Jord.
4. Nu er den kommen, den blide den herlige Som mer.
5. Morgenrøden.
6. Malkerpigens Sang (forf. i Almuespr.).
7. Skam faa den, der ei har Hjerte.
8. Hvor er den der sig befinder.
9. Fra Dagens Møisomhed og Sved.
 
1836
1. I en Vens Bryllup.
2. Sivert R. Aarflots Død (trykt).
3. De to Fiskere.
4. Naturen ("Hvor meget stort for Øiet").
5. Fossen ("Endelig fandt jeg dig").
6. Hr. Hans, eller Lykkefristeren (3 Sange).
7. Poesien i Norden (i Almuespr.).
8. Forfatteren til sig selv.
[9.] Hertil nogle rimede Charader og Gaader.
 
1837
1. En Selskabssang (Juletiden er nu snart).
2. Sang til en 17. Mai.
3. Den gode Indbildning.
NB. Intet af alle de hidtil opregnede Digte bør udgives. De bør gjennemsees og prøves,.for at den bedre Deel kan blive omarbeidet og den slettere Deel brændes.
 
1838-40
1. Rasmus Fagerhols Sang ("I ædle Sjæle som har havt den Evne").
2. En Skaal for Kongen, for Norges Drot.
 
1841
1. Magnilds Sorg (Hexameter).
2. Fødselsdagsvers ("Det gaar saa underlig").
3-7. Fem Viser i Almuesproget. (Trykte med Undtagelse af den ene om en Reise til
Grønland.)
 
1842
1. Fiskarinn fær ut paa Sjøn (trykt).
2. Hvorfor er du sat paa Jorden.
3. Lad Sang med Stemmer føie.
4. Jeg fordum ret en Tosse var.
5-6. To Afskedssange til Hr. Berg.
 
1843
1. O du som fængslet har mit Sind.
2. Du skjønne Land som viser mig.
3. Vel den som ikke gifter sig.
 
1844
1. De gode Ting paa Jorden her.
2. Vær glad ved Livet, som du fik.
 
Senere:
[3] Ein Ting ha æg tænkt paa længje.
[4] Naar æg fingje dan æg vilde.
 
[Tillæg:]
1845
1. God Taalmodighed at lære.
2. Hvor længe skal jeg om i Verden vandre.
3. Er han allerede fra os gangen (trykt).
[4] Rolighed var det alene jeg.
 
1846
1. At vise Myndighed og Mod.
2. Du siger, det er latterligt.
3. Den Tid da jeg var liden.
4. En Ting som mange meget agte.
5. Der var en Tid jeg ei forstod.
6. Om En som staaer mig meget nær.
7. Jeg vil synge om en Mand (trykt).

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009