Til Symra [Febr. 1863]

1. Kvedarhugen.
2. I Heimen der huger seg.
3. Gamle Norig.
4. Nordmannen.
5. Dei gamle Fjelli.
6. Paa Havet.
7. Upp av Krakken.
8. Velkomen Sumar.
9. Sumaren kverv og snur.
10. Den Ting, som helst han vilde.
11. Det vanter meg eitt.
12. Naar eg finge den.
13. Det einlege Standet.
14. Her er so liten Hugnad.
15. Det er so trongt i denneV erdi.
16. Tolugt Mod er Torv.
17. Med Fals og Fusk er V erdi.
18. Det feller no lettast.
19. Aa att og fram er no H.
20. Det gjeng paa berre Tap.
21. Den Gut, som Storing v era [vil].
22. Eg var ein gong i Kraakelund.
23. Alt fram og fram til St akarsdom.  
24. Var eg ung og var eg rik.
25. Fyrr var eg hugad.
26. Fraa Mannsens Verk.
27. Dei segja at Verdi.
28. Sæl var den Stundi.
 
Tillæg:
Hugen fer so vida.
Det gjenger so att og fram.
Det hender mangt um eit litet Bil.
Tidt eg minnest mi gamle Grend.
Her er ein Heim, baade ljos og skum.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009