Vers og Viser skrevne efter 1847

1848
[1] Den 35. Fødselsdag.
[2] Vise om Skanaven.
 
1849?
[1] Eg veit meg so fager ein Stad.
 
1850
[1] I Heimen dar hugar seg.
[2] Dat vantar meg eitt.
 
1851
[1] Eg vil so gjerne syngja.
[2] Lukko ho er no ei und erleg[Kjella].
[3] Her ser eg ein Dal og [eit Elvardrag].
 
1852
[1] Haralds Haugen.
[2] Hamlets Einmæle (Oversættelse).
 
1853
[1] Byrte-Heidi.
[2] Upp or Benken.
[3] Diktar-Hugen.
[4] Paa Byvegen.
 
1854
[1] I Marknaden.
[2] Dikt og Sanning.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009