Visor i Landsmaalet (1862)

Innleidande
1. Kunde eg dikta paa rette Lag. Heimen.
2. I Heimen der hugar seg Barnet best.
3. Dei norske Fjelli.
4. Landssong. (Gamle Norig?)
5. Her hev eg Haralds Haug f yreA ugom(Trykt.)
6. Landslivet (gamal).
 
Naturen
7. Vaarsong. Upp or Benken.
8. Velkomen, Sumar, hit til vaara Strender.
9. Fraa Mannsens Verk eg burt mitt Auga vender.
10. Endaa seg eg ingen Vetter.
11. Sumaren kverv og snur seg burt.
12. Jonsvokokvelden er den allrabeste.
 
Som Tillæg hertil:
            Byrteheidi, og Lysebotnen.
 
Livet
13. Eg vil so gjerna syngja &c. (Trykt.)
14. Lukko ho er no ei underleg Kjella. (Tr ykt.)
15. Tolmøde. (Ikkje umskrivi.)
16. Det gjeng paa berre Tap og Tjon.
17. Dei segja at Verdi skal vera so vond.
18. Sæl var den Stundi, daa eg kom i Heimen.
 
Elskug
19. Det vantar meg eitt i alle Ting.
20. Naar eg finge den eg vilde.
21. Giftarmanns Raad (Mk. Ein Ting hev eg t enkt.)
22. Det einlege Standet skal vera so gildt.
23. Lang er Natt og Dag. (Dølen.)
24. Alle mine Tankar dei ganga ut paa eitt.
 
Stursemd
25. Her er so liten Hugnad i Huset.
26. Det er so trongt i denne Vegen.
27. Furtevisa. Fyrr var eg hugad &c.
28. Giv det var so vel, eg raadde. (Dølen.)
 
Skjemting
29. Var eg ung og var eg rik.
30. Den Gut, som Stormann vera vil.
31. Gapen er alltid Gapen lik.
32. Aa hever du Hug til at flira.
33. No er eg komen heim fraa Byen.
34. Kjeringi med Kjelken.
35. Han Nils Revajagar.
 
Umskodning
36. Heimssoga. Tidt lyster meg kanna.
37. Usæl er den Mann som ingen kjenner.
38. Alting leikar seg i Yngdi.
 
Fortelning
39. Grønlandsferdi.
 
Til Stad og Tid
40. Kvar er Norig nederkomet.
41. Byrte-Heidi.
42. Lysebotnen.
43. Paa Byvegen 1853.
44. Fyrtiande Føddagen.
 
Utval til ei Tylft
1. I Heimen der hugar seg Barnet best.
2. Gamle Norig, nørdst i Grendom.
3. Millom Bakkar og Berg.
4. Dei gamle Fjelli syna seg.
5. Paa Havet der er det so rømeleg Leid.
6. Det vantar meg eitt i alle Ting.
7. Naar eg finge den eg vilde.
8. Det einlege Standet skal vera.
           (Det gjeng paa berre [Tap og Tjon].)
9. Tolugt Mod er Torv at hava.
10. Med Fals og Fusk er Verdi full.
11. Var eg ung, og var eg rik.
            (Fyrr var eg hugad.)
12. Fraa Mannsens Verk.
            Eller: I Heimen der huger seg B arnet.
 
Til Skifte:
            Velkomen Sumar, hit til vaaraSt render.
           Det gjeng paa berre Tap og Tjon.
            Fyrr var eg hugad til Leik.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009