Arbeider til 1853

Dialektprøver, og Prøver af Landsmaalet.
Tillæg til Ordbogen, at udfylde.
Ny Ordning af Ordsprogene.
Tillæg til Personsnavnene.
Fuldførelse af Synonymiken.
Plan til Afhandlingen om en norsk Sprogform.
 
Afhandlinger:
Om Udtale i Læsningen.
Om Stil.
Om Personsnavne.
Om Stolthed.
Om Dannelse.
 
I Landsmaalet:
Kung Sverre.
Benkjevigsla.
Ervingen.
Landsvisi.
Trønnes' Minde.
 
Samraad med: Høgh, Vig, Berge, Sexe, Tormodsæter, Vinje, Arboe, Søgaard, Brandt, Østgaard.
Breve til: Vidsk. S elskabet,Odland, Mælsæt.
 
Udsatte Arbeider:
Gjennemsyn af Strøm, Krog, Hammer.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009