Færdiggjorte Stykker [1859]

Trykte:
Brev um Kulturen. Febr.
Sveinkallvisa (Dø1en).
Minningar af Maalstriden. Do.
En Anmærkning om Danskerne (Dølen). Juni.
Gamla Voner (Vers). Aug.
Eit Kjempestig i Kunnskap. Okt.
Anmærkn. til Harpevisen. Dec.
 
Oversættelser:
Throntalen. Okt.
Uelands Tale i Reformf oreningen. Nov.
Dalmans Motion. Dec.
 
Endnu utrykte:
Den burtkomne Son en (Til Daa).
Dovrefjell og
Merkedagarne. (Til Jensen.)

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009