Paatænkte Anmærkninger 1855

Om Sprogsagen:
1) Ved Anmeld. af "Prøver af Landsmaalet" i Nyhedsbladet.
2) Ved Kritikerne af "Ervingen".
3) Ved Vigfussons Paastande i "Ferdasaga".
4) Ved Monrads Anmeld. af "Ervingen".
 
Afhandl.:
Om Dannelsens Virkning paa Nationaliteten.
Reise i Justedalen.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009