Paatænkte Arbeider udsatte [1856]

Reise til Valders og Lom m. fl.
Ligesaa til Siredal og Raabygdelaget.
Norsk Grammatik.
Liden Ordbog over fremmede Ord.
Samdrag or dei nytaste Vitmaalom.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960.
Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009