Paatænkte Sager (1873)

Optegninger til en dansk-norsk Ordbog.
Synonymer.
Ny Udgave af de norske Ordsprog.
Navnebog og Personsnavne (og Stedsnavne).
Naturhistoriske Navne.
Ein ny Stevleik (?). Ervingen.
Landsmaal og Bymaal. Landslydska.
Breve til Möbius, Säve, Hildebrand.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009