Plan for Reisebemærkn. [1842]

1. Vei. Veir. Hændelser. Ankomst. Aarstid.
2. Natur. Udseende. Jorder. Kirker. Bygninger. Gaarde.
3. Husenes Indretning. Skik. Levemaade.
4. Gaards-Indretning. Næringsvei. Arbeide. Omstændigheder.
5. Folk. Sæder. Oplysning. Læserie &c.
6. Selskaber. Leg. Dragt.
7. Omtalte Begivenheder. Tildrag elser. Lokalinteresser.
8. Befindende paa Stedet. Bekjendtskaber.
9. Reiseplan. Afreise.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009