Skule og Upplysning.

 
Stipendier fyr Amtsskulelærarar.
Av Pengarne, som er latne til paa "Upplysningsvæsenets Understøttelsesfond" Budgett fyr 1878-79 til Amts- og Kveldskular, skal 2000 Kr. deilast ut i Stipendier til Menn, som vil vera 3 til 4 Maanar ved ein Amsskule fyr aa verta kunnuge paa Skipnaden og Verksemdi ved desse Skularne, elder paa nokon annan tenleg Maate vil utdana seg som Lærarar ved slike Skular. Søknaden kann innsendast gjenom Fyresette til Kyrkjedepartementet innan 15de Juli, med Upplysningar um Alder og Stilling.
 

 

Frå Fedraheimen 11.05.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum