Daane i Utlandet i 1878:

Kongen av Italia Viktor Emanuel; Fyrsten av Reuss-Schleiz Heinrich LIX; Pave Pius IX; Eks-kong Georg V av Hannover; Lord John Russell, Whighøvding; Francis Goldsmith, den fyrste Jude, som tok Sess i det engelske Underhus; James Fazy, Formann fyr Regjeringi i Genf; Garnier Pagès, Senator i Frankrik og frilynd Politikkar; Bayard Taylor, nordamerikansk Riksutsending i Berlin; Fyrst Sclopis de Salerno, Formand h. v. i det italiske Storthing; Francois Raspail, Medlem av det franske Folkething, Lækjar og radikal Politikkar; Generalarne La Marmora (Italia), Palikao (Frankrik); Øverstarne Denfert og Rustov; Mehemed Ali Pasja; Mierolavski; Bulgaris: Admiral Kaiserli Pasja; Kemikaren Regnault; Fysiologen Claude Bernard; Dr. Robert Mayer, Upptekkjar av den nye Varmetheori; Pater Secchi, den mest aagjæte Astronom i Notidi; Professor Leo; Prof. Josef Henry (Washington), Grunnleggjar av dei meteorologiske Underrettningar; Maalgranskararne Weigand, Nobbe og Tomashek; Geografen Petermann; Advokat Laurier; Statsøkonom Richter; Kardinal Franchi; Bisp Dupanloup; Kardinal Cullen (Irland) og Prest Knaak, den siste, som trudde, at Jordi stend still; Advokat Brock (Kaupenhamn), bakstrævande Medlem av Landsthinget.
 

Frå Fedraheimen 04.01.1879
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum