Lesarbrev

 
Eit Spursmaal som snart maa greidast. Høyem lyser i ”Fedraheimen”, at ein kann senda Brev til honom til Nidaros. Heve Postfolket Løyve til at skyna, kvat der meinast med detta Namnet, elder kann dei stikka Brevi av, fyrdi der inkje stend ”Throndhjem”? Er det inkje so, at det er gjevet Løyve fraa Høgdi til, at ein Embættesmann kann, um han vil, leggja eit Brev burt, naar det er skrivet paa Norsk?
E. M.
          
Til det siste Spursmaal lyt me svara jau, so er det. Men me trur nok, at ein Postmann hev Lov til aa skyna Namnet ”Nidaros” – um han v i l, daa -; iallfall hev me her i Kristiania fenget Brev, som berre var paaskrivne ”Oslo.”
Bldst.
 

 

Frå Fedraheimen 12.02.1879

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum