[Frosta 19 April]

Frosta 19 April Flagsaki. Nokre Menner her hadde tillyst eit Flagmøte. Det vart haldet idag. Det vart der samstemt vedtekjet aa senda ein av Amtets Tingmenner denne Helsingji: 1) Til Stortinget! Forsamlingji ynskjer, at Flaget og Fanorna maa verta fastsette ved Log. Vi hev den visse Voni, at Stortinget vil vita aa avgjera den Sakji paa ein maate, som samhøver likso vel med Fedralandets Sjølvstøda og Æra som med Unionen.
 
  1) Ho vart vedteki i norsk Maal.