Eit namnlaust Folk!

I Fedrh. No. 6 hev eg skrivet: Sigermerke, som me hadde teket fraa Svensken, kom burt av seg sjølv, og dei segjer, at dei tok Vegen til Sverik.
           
Detta er truleg komet med i det litle Heftet som nyss er prentat av etter Fedrh., og det er ille, for eg hev nettupp no høyrt, at det inkje skal vera sannt.                                                  
 
S.