Bøker aat Bygdesamlingar.

III.
 
L. Kr. Daa: Lærebog i Geografien, Kr. 3.20.
O. J. Broch: Kongeriget Norge og det norske Folk Kr. 3.
A. O. Vinje: Ferdaminni. Kr. 1.35.
Henrik Krohn: Ei liti Ferd fraa Sogndal til Fjerland. Kr. 0.80.
 _ : Fraa Vestlandet. Kr. 0.80
H. Schultze: Fra Lofoten og Soløer. Kr. 2.40.
J. H. Barth: Optegnelser fra mit Jægerliv. Kr. 2.
Kr. Janson: Fraa Nordland og Finnmarki.
O. J. Høyem: Noregs Grundlov. Kr. 0.27.
Mejlænder: Norsk Lovsamling.
Chr. Hansteen: Reise-Erindringer. Kr. 4.
A. O. Vinje: Bretland og Britarne. Kr. 1.50.
Kr. Janson: Skildringar fraa Italia. Kr. 1.
 _ : Fraa Island. Kr. 0.50
Stanley: Kalulu. Kr. 2.50.
Topsøe: Fra Amerika. Kr. 9.
( Ivar Aasen:) Heimsyn. Kr. 0.80.
J. C. Tuxen: Stjerneverdenen. Kr. 5.
-          : Luften og Havet. Kr. 4.
Tyndall: Varme og Kulde. Kr. 1.50.
F. Schoedler: Naturens Bog. Kr. 10.
A. Paulsen: Naturkræfterne, deres Love og vigtigste Anvendelser. 20 Leveringer à Kr.       0.85.
A. Thomson: Naturkræfterne i Menneskets Tjeneste. Kr. 7.15.
Th. Kjerulf: Stenriget og Fjeldlæren. Kr. 3.20.
Berlin: Læsebog i Naturlæren. Kr. 2.50.
Naturvidenskabens første Grunde (av ymse Forfattarar; umsett fraa engelsk), 8 Hefte à Kr. 1.25.
                                   
IV.
 
Ivar Aasen: Norsk Ordbog. Kr. 12.
-         : Norsk Grammatik. Kr. 4.
Meyer: Fremmedordbog. Kr. 4.
A. Feragen: Skole og Hjem. Kr. 2.
Abbot: Barndomshjemmet. Kr. 1.80.
-         : Moderhjemmet. Kr. 1.20
Bacon: Essays. Kr. 2.80.
J. C. Kayser: Om Arbeidets ordning. En Fremstilling af den politiske Økonomies             Grundsætninger. Kr. 5.35.
H. Lehmann. Velstandslære. Kr. 1.80.
B. Franklin: Veien til Rigdom. Kr. 0.12.
-          Den gamle Richards Kunst at blive rig og lykkelig. Kr. 0.50.
Eilert Sundt: Om Renlighedsstellet i Norge. Kr. 3.20.
 - Om Huslivet i Norge. Kr. 1.20.
 - Om Fantefolket, Kr. 1.60; Fortsættelse: Kr. 1.34.
P. Chr. Asbjørnsen: Træ- og Udskjæringsarbeide til Husflidens Fremme. Med 114
            Træsnit. Kr. 0.66.
C. Bock: Populær Fremstilling af Menneskets Bygning og Liv.
Rohlwes Dyrlægebog. Kr. 2.50.
Maren Bang: Ny fuldstændig Husholdningsbog. Kr. 4.80.
(P. Chr. Asbjørnsen:) Fornuftigt Madstel. Kr. 2.
Hanna Winsnes: For fattige Husmødre. Kr. 0.7.
A. Blytt: Spiselige Lavarter. Kr. 0.20.
F. G. Norstrøm: Jordbruget. Kr. 4.
O. Thesen: Kortfattet Husdyrlære. Kr. 4.80.
-         : Om Melkestel. Kr. 1.
J. Schumann: Faareavl og Landbovilkaar i Norges Kystland.
W. Weiss: Bemærkninger om Mishandling af Dyr. Kr. 0.25.
Rob. Collett: Fra Insektverdenen. Kr. 0.27.
N. G. Moe: Om Betydningen af Smaafuglenes Virksomhed. Kr. 0.40.
Fr. Chr. Schübeler: Kjøkkenhaven. Kr. 0.80.
J. B. Barth: Veiledning i det Vigtigste af den norske Skovhusholdning. Kr. 1.60.
O. Th. Øde: Om Kurvmagerarbeide og Straafletning. Kr. 0.30.
C. Høegh- Guldberg: Selverhverv, flere tusinde praktiske Meddelelser. Kr. 8.
 - Uundværlig Haandbog for Enhver, flere tusinde nyttige Anvisninger for Kunstnere, Haandværkere, Landmænd, Husholdninger og det dagl. Liv. Kr. 4.
Norsk Landmandsbog: a) ved Rosing: 1865-67, pr. Aargang Kr. 0.40. b) ved Asbjørnsen: 1868-70; pr. Aarg. Kr. 0.40. Alle 6 Aargangar ihop: Kr. 2.