Lysingar.

Jenteskole i Selljord.
 
Under Ledelse af min Hustru og mig holdes Folkehøgskole for voksne Jenter i Selljord fra 5te Januar i tre Maaneder; Skolen staar ikke i nogen Forbindelse med den sammesteds holdte Gutteskole. Der undervises i Historie, mundtligt og skriftligt Modersmaal, Regning, Jordbeskrivelse, Syning og andet kvindeligt Haandarbeide. Betalingen er 8 Kr. Maaneden for hele Skoletiden, 10 Kr. Maaneden for kortere Ophold. Husrum med eller uden Kost kan faaes for rimelig Pris, naar man itide melder sig til Jørund Telnes, Selljord.
 
V. Ullmann.
 
 
Soga fraa Sinklar og Skottom ved Andreas Austlid er aa faa hjaa meg. Mæ bilæte av Støtta i Kringum kostar ho 50 Øyrur utan bilæte 40 Øyrar 3 1/ 4 ark stor. Send i posten kjem dæ attaat i porto:
 
Paa 1 bok 10 øyr.
  5 bøker 20 øyr. men so fær ein 10 % rabat.
  10 35 15 %
alt mot kontant. Kommisionærer fær 10 % rabat.
Adr. Gausdal.
                                               
Ivar Blekastad.
 
                       
Moderhjemmet,
et maanedsskrift for ungdommen, kan bestilles paa nærmeste postanstalt og koster for hele aaret blot Kr. 1.10 postporto iberegnet, der betales ved modtagelsen af No. 1. Bestillingsbreve, der gaar frit, naar de ere mærkede som Avissag, bedes straks ind. sendte til undertegnede. Paa 6 eksplr. faaes et frit.
                                   
Johannes J. Netteland.
Vikør i Hardanger, pr. Bergen.
 
 
Andvake,
           
trie Aargangen av Svein Urædd.
Nokre Eksemplar er enno aa faa i Ringvolds Boktrykkeri Jernbanegata 6, ved Eidsvollsstationen. Kostar heftat 2 Krunur.