Lysingar.

Østlandsk Tidende
 
begynder fra Nytaar sin 3die Aargang under Ledelse af Sagfører N. J. Sørensen og Cand. theol. Kristjan Olsen. Bladet udkommer i Fredriksstad 3 Gange om Ugen og koster med Postpenge 4 Kroner Halvaaret. Tingere, som betale for første Halvaar 1880, faar, saalangt Oplaget rækker, som Gratis-Tilleg: Ved Vintrens Hjerte, en Nytaarsgave af N. J. Sørensen.
 
 
Heimdall,
norskt Folkehøiskoleblad, udgivet af N. J. Sørensen og Kristjan Olsen, udkommer fra Nytaar hver Uge i Fredrikstad. Pris 3 Kroner om Aaret. Nye Tingere faar den udkomne 1ste Aargang (24 Nummere) for 1 Krone, saalangt Oplaget strekker til.
 
 
Moderhjemmet,
et maanedsskrift for ungdommen, kan bestilles paa nærmeste postanstalt og koster for hele aaret blot Kr. 1.10 postporto iberegnet, der betales ved modtagelsen af No. 1. Bestillingsbreve, der gaar frit, naar de ere mærkede som Avissag, bedes straks indsendte til undertegnede. Paa 6 ekspl. faaes et frit.
                                   
Johannes J. Netteland.
Vikør i Hardanger, pr. Bergen.