Lysingar.

Overretssagfører Kr. J. Olsen,
Torvgaden 5b, Kristiania.
                       
 
Ved Vonheim
holdes Skole for voksne Gjenter tre Måneder, begynder den 19de Mai Eftmdd. Betalingen Kr. 4 (ved kortere Ophold Kr. 6) om Måneden for Skolen og Kr. 16 for Hus og Kost. Lagen og Håndklæder må medtagest helst også Sengklæder, Halvten til dobbel Seng; ellers betales for disse Kr. 4 for hele Tiden. Gjenterne må hjelpe til i Huset. Lærere er Fr. Hansen og I. Bøhn; Chr. Brun holder en Del Foredrag. En Lærerinde vejleder i Håndarbeide. Indmeldinger inden 1ste mai til Bøhn, Foldbu ved Lillehammer.
 
 
Østlandsk Tidende
udkommer 3 Gange om Ugen og koster overalt i Landet 2 Kroner Kvartalet.
                       
 
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.