[Konge- og Presidentløner.]

Konge- og Presidentløner.  (Etter Berg. Tid.)   So mykje tenar um Aaret -: 
Keisaren av Rusland . . Kr. 22,000,000
Dronningi av England .  -   11,629,000
Kongen av Spania. . . .   -      6,448,000
       Do.  av Bayern. . . . -      4,753,000  
       Do.  av Belgia. . . .  -      3,206,000 
       Do.  av Portugal. .   -      2,516,000
       Do.  av Norig-Sverig -     2,380,000
       Do.  av Danmark. .  -     1,422,000 
       Do.  av Holland. . .  -     1,313,000 
       Do.  av Grekland. .  -        990,000  
           
Millionar for kvart einaste Aar!  Tru dei høge Herrarne gjer sine Land og Folk Nytte for Millionar um Aaret?
           
Presidenten af Frankrik fær Kr. 864,000; Præsidenten av Nordamerika Kr. 225,000.
           
Liknar Ein ut Konge- og Præsidentlønerne paa Folkemengdi i dei ymse Land, vil Ein finna, at kvart Liv betalar til Landsstyraren um Aaret -: 
            i Schaumburg-Lippe.  Kr.             13.58  
            i Waldeck . . . . . . . .         -       11.94
            i Schwarzburg. . . . .          -         5.82 
            i Sachsen-Weimar. .          -        2.73
            i Anhalt . . . . . . . . . .         -       2.41     
            i Sachsen-Meinigen. .         -       1.74 
            i Baden . . . . . . . . . . .       -       1.05
            i Wurtemberg . . . . . .       -        1.03 
            i Bayern . . . . . . . . . .        -       0.84
            i Danmark . . . . . . . . .       -       0.74
            i Tyrkiet . . . . . . . . . . .      -       0.69  
            i Grækland. . . . . . . . .       -        0.68
            i Rusland . . . . . . . . . .      -        0.67
            i Belgia . . . . . . . . . . .       -       0.60 
            i Portugal . . . . . . . . . .      -       0.56
            i Østerrig-Ungarn. . .          -        0.54
            i Italia. . . . . . . . . . . .        -       0.47
            i Preussen . . . . . . . . .       -       0.42
            i Spania. . . . . . . . . . .       -       0.40 
            i Sverig. . . . . . . . . . .        -       0.35
            i England. . . . . . . . .         -       0.35
            i Holland . . . . . . . . .        -       0.34 
            i Norig . . . . . . . . . . .        -      0.26
            i Brasilia . . . . . . . . .         -      0.13
            i Argentinske Fristat. . . .    -       0.08 
            i Chili . . . . . . . . . . . . . . . -       0.04    
            i Frankrik. . . . . . . . . . . . . -       0.2 1/ 3
            i Sambundne Statar. . . . .  -       0. 6/ 10