Lysingar.

For Meierier & Landsmænd.
Fraa S. Barnekows teknisk-chemiske Fabrik i Malmø anbefales:
Smørfarve,
Ostefarve,
Osteløbeextrakt paa Flasker & i større Kvanta hos
Wilhelm Lund.
Enendsælger for Skien og Telemarken.
Fuldstændig Priscourant pr. Post franco.
 
           
Ved Vonheim
 
holdes Skole for voksne Gjenter tre Måneder, begynder den 19de Mai Eftmdd. Betallingen Kr. 4 (ved kortere Ophold Kr. 6) om Måneden for Skolen og Kr. 16 for Hus og Kost. Lagen og Håndklæder må medtagest helst ogsaa Sengklæder, Halvten til dobbelt Seng; ellers betales for disse Kr. 4 for hele Tiden. Gjenterne må hjelpe til i Huset. Lærere er Fr. Hansen og I. Bøhn; Chr. Brun holder en Del Foredrag. En Lærerinde vejleder i Håndarbeide. Indmeldinger inden 1ste Mai til Bøhn, Foldbu ved Lillehammer.
                       
 
Til Amerika
kostar Fedraheimen Kr. 5.30 for Aaret.
                       
 
Kristiania.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.