[Lysingar]

Brevveksling.
 
Minne fraa Gimle hev me ikkje set nokot til; er væl ikkje framkomet.
                       
 
Lysingar.
           
 
Politiske Foredrag.
 
Onsdag 26, Torsdag 27, Fredag 28. Lørdag 29 alle Dage Kl. 8, og Søndag 30 Oktbr. Kl. 6 Aften holder Overretssagfører Nikolai J. Sørensen politiske Foredrag i Kristiania Arbejdersamfunds store Sal. Anledning til Imødegaaelse gives.
           
Adgangstegn à 25 Øre løses ved Indgangen.
 
           
Lærerposten
 
ved Aadals Brugs Skole er ledig. 40 Uger. Løn 1200 Kr. og fri Bolig, dertil Statsbidrag. Ansøgninger indsendes inden 26/ 10 til Sognepræsten til Løiten, hvis fuldstændige Bekjendtgjørelse er indført i Oplandenes Avis (No. 114 28/ 9) og formentlig i Almuevennen, Fædrelandet og Hamar Stiftstidende.
 
           
Det Norske Samlaget.
 
Utkomet er og vert um nokre Dagar sendt Lagsmennerne: Lauvduskar, Samling av ymse Smaastykke, IV. 12 ½ Ark. Ellest kjem ut iaar 1ste Bandet av Aasmund Olafsson Vinjes Skrifter, 26-30 Ark. Denne Boki er under Arbeid hjaa Boktrykkaren og vert kringsend fyre Jol. Bøkerne sendest ikkje til deim, som skylder Aarspengar. V i n j e s Skrifter kjem paa 10 Øyror elder mindre Arket fyr Lagsmenn, paa 20 Øyror derimot fyr andre.
 
 
Staali Storli En Fortelling fra Telemarken af John Lie, Kr. 3.00, i Posten Kr. 3.20. Tilsalgs i Bogladerne og i Nikolai Olsens Trykkeri, Torvgaden 5 b.
           
 
Østlandsk Tidende
udkommer hver Dag og koster med Postpenger Kr. 2.16 Kvartalet. Frit medfølger:
1.      Søren Jaabæk, en Livsskildring af N. J. Sørensen.
2.      Syn og Sagn, et Blad nærmest for Ungdommen, udgivet af S. Knutsen (et Nr. hver Maaned).
   Nye Tingere af 4de Kvartal faa endvidere frit
3.      De allerede udkomme Nr. af Syn og Sagn.
NB. Blandt andre, som skriver i Bladet, kan nevnes: S. Jaabæk, O. J. Høyem, Asbjørn Olavsen, N. J. Sørensen, S. Knutsen, Olaf Røst.