[I Seljord...]

I Seljord stiftedes den 7de Januar en Venstreforening med følgende Formaal
1)      at holde ud i gode og onde Dage i at hævde Politiken af 9de Juni i 1880.
2)      at virke til samholdige Venstrevalg i Stat og Kommune.
3)      at udbrede politisk Oplysning ved Diskussjoner, Foredrag og Oprettelse af en Læsestue samt et haandskrevet Blad.
4)      at ophjælpe det frivillige Landsforsvar og Skyttersagen.
5)      at arbeide paa det norske Maals Ophjælp i det offentlige og private Liv.
           
Styret bestaar af tre Medlemmer, der vælges paany hvert Aar. Styret sammenkalder Møderne.
           
Undertegnede, der er valgt til Foreningens Styre, tillader sig herved at opfordre Venstremænd inden Bratsberg Amt til at virke for, at en lignende Forening blir oprettet i deres bygd og slutter sig til en Fællesforening for Bratsberg Amt, hvis Styre stiller sig under et Fællesstyre i Kristiania for alle Landets Amtsvenstreforeninger, dersom et saadant oprettes. Det bemærkes, at Lovene selvfølgelig ikke behøver at være netop de samme som vore.
 
Seljord den 9de Januar 1883.
V. Ullmann, Aasmund Grave,
Gunleik Nordgarden.