Vaapenøving i Aaret 1883.

Brigade     Bataljon (Korps)                Remonteskular                 Unggutskular.
                                                            fraa        til                    fraa     til       hvor    
                  1ste Artilleribataljon.          20 Juni 3 August       6 Mai 3 Aug. Kristiania.
                  2dre              do.                   20   _    3     _             6  _    3   _            do.  
Kanon-     3die               do.                 17   _   31 Juli            3  _  31 Juli Øren og Barakke-
folk.                                                                                                               sletti.      
                  4de                do.                 10   _  24  _                  26 Apr. 24 _  Trondheim      
                                                           10 Batteri.                     26 Mai 14  _ Kristianssand   
                                                           11 Batteri.                   12 _ 30 Juni    Bergen.
                  Akersh. rid. Jægerkorps.   13 Mai 10 August       13  _  10 Aug. Gardermoen. 
Hest-         Oplandske -       do.           13  _    10   _                13  _  10  _            do. 
folk.           Tr.hiemske -      do.             6  _     3   _                   6  _   3  _      Rindenleiret.
                  Smaalenenes Bataljon.                                            6  _ 27 Juni Øren og Barakke-
                                                                                                                      sletti.        
1 Akers-   Hedemarkens      do.                                             18  _  6 Juli Gardermoen.   
 Husske     Østerdalens         do.                                             23 _ 11 _ Terningmoen.   
                 Gudbrandsdalens do.                                             29 _ 17 _ Jørstadmoen. 
 
                 Kristiania              do.                                            16 _ 4   _ Gardermoen.
2 Akers-   Valders                 do.                                            23 _ 11 _ Helgelandsmoen. 
   husske   Hallingdals          do.                                               19 _ 7   _           do.                 
                 Numedals            do.                                             12 _ 30 Juni Gardermoen.  
 
                 Stavanger              do.                                              9 _ 27 _     Maldesletti.  
Kr.ans-     Kristianssands     do.                                              11 _ 29 _            do.  
sandske    Nedenæs               do.                                              2 _ 20  _   Gimlemoen.   
                 Telemarkens        do.                                              23 _ 11 Juli Graatenmoen.   
 
                 Fjordenes             do.                                            10 _ 28 Juni Nordfjordeidet. 
                 Sogns                   do.                                             1 _ 19   _     Viksmoen.   
Berg-        Bergens                do.                                             24 Apr. 12 _ Ulvensletti.  
enske     Hardanger               do.                                             19 Mai   7 Juli Tvildemoen. 
 
              Indherreds              do.                                          8   _    26 Juni Steinkjærsanden.
              Trondheims            do.                                             22   _    11 Juli Gravrokøiene.   
Trond-
heimske  Nordmøre              do.                                             23   _   11    _           do.     
               Søndmøre              do.                                           16    _    4    _   Setnæsmoen.  
 
Bataljons-  (Korps-)  Samling 
  fraa                   korhelst.  
   4 Aug.     2. Sept. Gardermoen.   
   4   _         2    _            do.     
   1   _        20  Aug. Øren og Barakkesletti.  
  25 Juli     23   _      Øisanden.   
  15   _      13    _     Gimlemoen.      
    1   _      30 Juli    Ulvensletti.    
 
  11 Aug.  9 Sept.    Gardermoen.
  11  _       9   _                   do.   
    4  _       2   _        Rindenleiret.       
 
  28 Juni 27 Juli Øren og Barakkesletti.    
    7 Juli    5 Aug. Gardermoen.    
   12  _     10  _     Terningmoen.    
   18  _     16  _     Jørstadmoen. 
  
     5  _      3  _     Gardermoen.    
   12  _    10  _     Helgelandsmoen.    
     8  _      6  _              do.    
     1  _     30 Juli Gardermoen.    
 
    28 Juni 27  _    Maldesletti. 
    30   _   29  _              do.
    21  _    20  _     Gimlemoen. 
    12 Juli 10 Aug. Graatenmoen.  
 
    29 Juni 28 Juli  Nordfjordeidet.   
    20   _    19   _    Viksmoen.   
    12   _    12   _     Ulvensletti.       
      8 Juli    6 Aug. Tvildemoen.    
 
    27 Juni 26 Juli Steinkjærsanden.  
    12 Juli 10 Aug. Gravrokøiene.   
    12   _   10   _             do.     
      5   _     3   _     Sætnæsmoen.