Val i Tinget.

Dei valde Lagtingsmenn Torsdagen: Aarflot, Egge, Frilseth, Holm og Wenberg, kvar med 111 Røyster, Havig, Skaar, Kolbenstvedt og Lindstøl 110, Iversen og Kirkhorn 109; S. Arctander 108, Mortensen 107; Tonning 106, Hjelmstad 90, Quam og L. Bentsen 81, Krogh 80, Løberg 79, Lange, Huser og Mustad 77, Jullum og Thommesen 76, Bjerring og Jaabæk 74, Ueland og Reitan 71, Leer 69.
           
Dei tok inkje med so mykje som ein Høgremann.
           
Sverdrup (og Steen) vart Præsidentar i Stortinget, Haug og Øverland Sekretærar.
           
Odelstinget tok S. Nielsen (og H. Bentsen) til Præsidentar, Liestøl og O. Nielsen til Sekretærar.
           
Lagtinget tok Quam (og S. Arctander) til Præsidentar, Aarflot og Krogh til Sekretærar.
           
Til Valnemnd vart det utteket: Eskeland, Havig, Lindstøl, Haugland, Iversen, Tonning, Aarflot, I. Sverdrup, H. Bentsen, I. Steen, S. Nielsen, Mortensen, Løberg, Jaabæk, Krogh, Thommesen, Lange, Jacobsen, Quam, Wenberg, Blilie, Egge, Øverland.