[Riksbudgettet...]

Riksbudgettet for Aaret 1ste Juli 1883 _1ste Juli 1884 hev Regjeringi sett ihop soleids:
 
Inntekter:
                                        Kruner Øre.
Toll . . . . . . . . . . . . .     18,900,000.00
Brennevinskatt . . . . . . . 3,400,000.00
Maltskatt . . . . . . . . . . 2,100,000.00
Stempla Papir . . . . . . . . 940,000.00
Stempla Kort . . . . . . . . 45,000.00
Arveskatt . . . . . . . . . . 230,000.00
Sportlar . . . . . . . . . . . 825,000.00
                        Tilsaman 26,440,000.00
Eigedomar . . . . . . . . . 1,197,800.00
Kasse-Aktiva . . . . . . . . 1,540,300.00
Fraa ymse Styregreiner . 12,998,133.30
Andre og uvisse Inntekter        173,766.70
                                   Ialt 42,350,000.00
 
Utgifter:
                                       Kruner.
Kongehuset . . . . . . . . . . 499,322
Stortinget . . . . . . . . . . . 400,100
Regjeringi . . . . . . . . . . 1,151,070
Kyrkjedepart. . . . . . . . . 4,378,897
Justitsdepart. . . . . . . . . 4,202,997
Indredepart. . . . . . . . . . 7,367,262
Finans- og Tolldepart. . . . . 9,914,958
Armeedepart. . . . . . . . . 6,931,536
Marine- og Postdepart. . . . 6,751,896
Utlandske Ting . . . . . . . . . . . 589,500
Anna og uvisst . . . . . . . 162,462
                                    Ialt 42,350,000