[Ska Storthingje svara paa Trontala maa tru.]

Ska Storthingje svara paa Trontala maa tru. _ De va i gamle Dagar Folk trudde de let seg gjera at mana fram Daue. _ Kanskje der kann vera dei enno som trudde. _ At bæra fram Snakk um Forslag i Statsraadssakje no, de liknast paa den gamle Tru um dei Daue. _ Sakje æ avgjord; de hava Vali slegje fast.
           
I gamle Dagar trudde Folk der va dei som dreiv Trollskap, _ Der nemnest um eit Forslag sigtende til Stemmerettens Udvidelse.
           
Me kjenne no berre eit Forslag sigtende til Stemmerettens Indskrænkning framsett av Regjeringje, aa den laut vel konna trolla som fekk Storthingje te vedtaka dæ. _ De æ snaut vert aa svara paa slikt Snakk, men vil Storthingje segja noko, æ der vel Utveg te finna nokk aa snakka um.
           
Me fyr vor Deil tykkjest no best um aa svara i Gjeralag, Orkast heve der alltid vore nok av.
           
Der ligg eit godt Svar alt i de Storthingje heve gjort. _ Ingjen kann mistaka seg um kva Veg de bar.
           
Men alle vil fram, den litle Regjeringsflokk aleine attende, aa eit Framstig vil de vera, um no Storthingje snakka beint fram, me vonar hugheilt at Svare bli ulikt Talan.          
 
_ d.