Lysingar.

Lungetæring.
De nødvendige Forholdsregler til Helbredelse opgives mod Indsendelse af 3 Kroner.
(D. 15872-1.80.) A. W. Wexels.
Pløens Gade 8, Kristiania.
           
 
Av Ingvar Bøhns Norske Songarer nokre Ekspl. aa faa hjaa Bokhandlar Cammermeyer i Kristiania.

 
Aadals Brug paa Hedemarka.
(Aadalsbrugs Jarnvegstation.)
Jarn- og Metalstøyping, Mekanisk Verkstad, Ljaafabrik, Spikerfabrikar, Valseverk.
           
Det verkar Maskingreidur til Fabrikar og Industri-Stell, Ambo og Bunad, som høver aat Haandverk, Gardstell og Landbruk, Byggningsarbeid, Husstell og Matstell, og ymse andre høvelege og hendige Ting.
           
Alt er godt gjort og til billeg Pris.
 
Upplag og Utseljing i Kristiania i Nygata tett ved Storgata.
           
 
Det norske Samlag
har paany udgivet Norigs Soga og denne Gang med Statstilskud, saa den nu faaes indb. for Kr. 0.80. (Prisen paa 1ste Oplag var Kr. 2.25). Den anbefales især til Brug ved Amtsskoler, Folkehøiskoler og Seminarier.
I Partier gives almindelig Boghandlerrabat.                              
Det norske Samlag. Kristiania.
                       
 
Tele-Laget
møter i Osterhaugsgata 11, 2dre Høgdi Sundagen 4de Marts Kl. 6 ½ .
 
 
Nordmanden,
frisindet Folkeblad, udkommer i Kristiania i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave koster 1 Kr. 80 Øre Kvartalet, Postpenger iberegnet. 5 eller flere Eksemplarer koster Kr. 1.50 for hvert, 10 eller flere à 1,40.
           
Ugeudgaven, som indeholder et Uddrag af den daglige, udgaar hver Torsdag i stort 6-spaltet Format og koster med Postpenger Kr. 0.83for Kvartalet, _ 5 Eksemplarer koster Kr. 3.50, 10 Kr. 6.50.
 
Bladet indeholder: Nyheder fra Ind- og Udland, politiske og kirkelige Avhandlinger, Udtalelser om andre af Dagens Spørgsmaal, Stykker om Oplysning, (forskjellige Slags Skildringer, Fortellinger (deriblandt Udklipningsføljeton), Smaahistorier o. a. m.
           
Baade den daglige og den ugentlige Udgave hører til Landets billigste Blad.
           
Mange dygtige Mendskriver i Bladet.